Pagina's

dinsdag 4 juli 2017

De schellen van de ogen

Ab Ovo - een schilderij van Vitaliy Shelegin


Karl Hammer maakte zijn boek “Gezocht Codebrekers” wereldkundig op de 12e december van het jaar 2012. Hij deed dat met veel bombarie. Onder andere met een reeks zelfgeproduceerde video’s die hij aanbood aan de AvroTros. Ze werden uitgezonden in het tv-programma EenVandaag. Analyses van deze video’s tonen zonneklaar aan dat hij er geheime boodschappen in verstopte. Daarover berichtten wij hier eerder uitvoerig. Ze handelen over de oprichting van een ‘nieuwe kerk’ die zich krijgsvaardig opstelt tegenover de katholieke kerk, het Vaticaan en het pausschap en die banden onderhoudt met een neonazistische en nieuw-heidense groepering die de ariosofie (de ‘Wijsheid van de Ariërs’) aanhangt. Lieden die de slinkse boodschap begrepen ontvingen klaarblijkelijk een uitnodiging om zich bij hem te voegen en met hem ten strijde te trekken.
Hammer treedt naar alle waarschijnlijkheid op als boodschapper voor de geheime organisatie die door de onderzoeksgroep Ysa Pastora verantwoordelijk wordt gehouden voor de productie en verspreiding van het mysterieuze document, de Marsch-Impromptu. Volgens Hammer betreft het een ‘schatkaart’ die de vindplaats van Hitlers verloren gegane diamanten aanduidt. Hij meende met die stellingname heel Nederland en Vlaanderen bij de neus te kunnen nemen. Goedgelovige lieden togen op reis, op zoek naar de kostbaarheden, maar vonden niets. Uiteraard niet, omdat het document uitsluitend handelt over Adolf Hitlers ‘schitterende gedachtegoed’, figuurlijk voorgesteld als fonkelende diamanten.
Van Hammer is intussen genoegzaam bekend dat hij een esoterist pur sang is. Een esoterist is iemand met ‘kennis van zaken’ die enkel voor ingewijden toegankelijk is. Ook de numerologie speelt bij hem een doorslaggevende rol. Numerologie is de occulte leer der getallen, waarbij getallen een symbolische en zelfs magische betekenis bezitten waarmee de wereld naar de hand gezet kan worden. De geheime boodschap op het document kan enkel ontcijferd worden met behulp van kennis van de ariosofe esoterie en numerologie, en van de leer van de oud-Germaanse runen die eveneens magisch-beïnvloedende krachten bezitten.
Voorbeelden van de veelvuldige toepassing door Hammer van de numerologie passeerden reeds de revue. Over een aantal andere werd nog niet eerder gerept. Daarover het volgende:
·         Hammer publiceerde zijn eerste boek over de kwestie in 2007. Dat is exact 18 jaar na de viering van het 100ste herdenkingsjaar van Hitlers geboorte in 1989, ter gelegenheid waarvan het document werd opgesteld. Het getal 18 verwijst naar de 1ste en 8ste letter uit het alfabet, de A en H van Adolf Hitler.
·         Het getal 9 is de som van 1 plus 8. Het verwijst naar de laatste trede van een esoterische ontwikkelingsladder van 1 tot en met 10. Tien geldt daarbij als het hemelse getal van ‘voltooiing’. Hitler, ‘de Messias, de redder van zijn volk’, bleek niet in staat zijn Derde Rijk te voltooien en zo een Übermenschlich Vierde Rijk te stichten; hij strandde ‘heroïsch’ op de een na laatste trede. Zie ook dat de som van de getallen van het jubeljaar 1989, eveneens negen bedraagt. Immers, 1+9+8+9 = 27, dat verder gereduceerd tot 2+7=9 leidt.
·         Hammer kwam met zijn breed uitgemeten boodschap op de datum 12-12-12. Het getal twaalf vertegenwoordigt voor hem de ‘goddelijke volmaaktheid’. De drievoudige herhaling van dit getal geldt bovendien als een magische bezwering. Bovendien bestaat de datum, gereduceerd tot 1+2=3, driemaal uit het getal drie: 3-3-3.  Het getal drie ook van de heilige driehoek, de Tetraktis, die sacraal geometrisch verstopt zit in het document.
·         De datum 12-12-12 viel bovendien op een woensdag. Laat dat niet toevalligerwijs de dag van Wodan (de oud-Germaanse oppergod) zijn, én bekend staan als de dag van Mercurius. Mercurius is de gevleugelde god die boodschappen doorgeeft. Hij is de evenknie van de god Hermes, ook al een boodschapper. Hammer draagt op een foto trots een houten Tau symbool. Verbaast het u dat dat tevens een neonazistische Irminsul is, een ‘sul van Irmin’, ofwel de ‘zuil van Hermes’. Hammer koos met voorbedachten rade de dag van de boodschappers Mercurius en Hermes teneinde zelf als een boodschapper zijn heimelijke neonazi en neopagan zending te verkondigen aan het volk.
·         De uitzending van EenVandaag vond plaats tijdens het 18e (!) uur van de dag van Wodan/Mercurius, tussen 6 en 7 zeven uur ’s avonds. De datum 12-12-12 viel in de 50e week van het jaar 2012, en had rangnummer 347. Beide getallen, 50 en 347, laten zich ieder reduceren tot het getal 5. Ysa toonde aan dat het frequent terugkerende getal 5 op de Marsch verwijst naar de Pentateuch, ‘de vijf rollen’ die ook wel de Thora, ofwel ‘wegwijzer’, worden genoemd. Het document fungeert als een wegwijzer voor het ‘volk van Hitler’, zoals ook Hammer de weg wijst.
Zijn deze feiten aan te merken als toeval? Misschien, maar schijnbare toevallen zijn voor een goede verstaander meestal niet zo toevallig in de vreemde wereld van Hammer.

De numerologie voert direct terug tot de Griekse filosoof Pythagoras en de naar hem genoemde Pythagoreïsche school van wijsbegeerte. Dat is de reden waarom de onderzoeksgroep Ysa Pastora besloot om Hammer, ab ovo, in sluiks-symbolische zin met gelijke munt terug te betalen. Zoals u weet luidt haar naam voluit: Ysabella Hannah Geertruida Pastora. Als u de drie initialen Y, H en G combineert met Pastora, treft u een volmaakt 10-letterig anagram aan van ‘Pythagoras’. Dit muntje viel bij geen van de overigens toch zeer opmerkzame lezers.  De naam Pastora werd gekozen als vrouwelijke pendant/tegenstrever van de door Hammer opgevoerde ‘pastoor Otto’, alias Hitler. Hannah is een Joodse meisjesnaam. Haar roepnaam Ysa verwijst schalks naar de in de Islam bekende profeet Isa. Zij immers openbaarde de werkelijke betekenis van de Marsch-Impromptu en de bedrieglijke rol van Karl Hammer. Al wordt zij om haar niet geringe prestatie, haar totaaloplossing en de onverhoedse wending die zij aan het onderzoek gaf nog steeds niet erkend en begrepen door enkelen bij wie, tot nu toe, de schellen niet van de ogen vielen.  En Hammer? Die poetste de plaat.

Ysa Pastora


“A woman should have two friends that make her laugh, and one that makes her cry…
A woman should have four matching plates, wine glasses with stems, and a recipe for a meal that will make her guests feel honoured…
A woman should have a set of screwdrivers, a cordless drill, a keen eye and a black lace bra…
A woman should know whom she can trust, whom she can’t.”
This woman will stay vigilant.

😉

After Pamela Redmond Satran

Geen opmerkingen: