Pagina's

maandag 28 december 2015

Een met hints doorspekte video voor de oplossing van het Mysterie van Mittenwald


Ysa Pastora draagt het volgende betoog aan: (a) de video van Karl Hammer van 12-12-12 duidt beeldsprakig op de verwerping van het Vaticaan en van het christendom, zoals eerder aangetoond, en (b) bevat daarnaast regelrechte verwijzingen naar de oplossing van het cryptogram. Die hints worden hier genoemd:
1/- Het hekwerk met de rechte snijdende lijnen (zie illustratie / met een klik op de foto maak je ze groter) verbeeldt de muzieknotenbalk met notenlijnen en maatstrepen, maar verwijst ook naar de snaren van de viool en de toepassing van de geometrie. Hammer loopt, symbolisch zoekend, naar het einde van de ‘notenbalk’, waar hij de Irminsul ‘vindt’. Dit is punctueel het geval op de partituur. In een andere video (chrono 23:23) noemt Hammer de geometrie letterlijk, zegt hij dat die hem opvalt... maar dat hij ‘daar nog niet eerder aan had gedacht’.
2/- De 33:44:55 seconden timing van een aantal scenes verwijst naar de 3:4:5 geometrische stelling van Pythagoras (zie vorig blog) met een meetopdracht.
3/- Hammer speelt in de video een dubbelrol. Enerzijds is hij ‘pastoor Otto’, alias Hitler - de ‘Goede Herder’ en strijder -, met diens boodschap symbolisch in zijn hand, én anderzijds toont hij zich als een personage dat ‘voorbeeldig’ zoekt naar de oplossing.
4/- De belichting van de ‘Kopf’ van Franz Xaver Schwarz (dank aan Ignace Lepage), samen met die van Hitler, is een verwijzing naar de Schwarzkopf berg met daarop het heiligdom gewijd aan Hitler.
5/- De Irminsul wordt op het einde van de zoektocht onthuld, letterlijk ont-dekt, bovenop de ‘kop’ van het zuiltje, dat is bovenop de Schwarzkopfberg.

Toeval bestaat hier niet. De slotsom lijkt meer dan billijk dat Hammer altijd al bekend was met de kerngedachte van de ‘pastoorsbrief’ als een aartsmoeilijke allegorische zoektocht naar ‘het schitterende gedachtegoed’ van een bejubelde Adolf Hitler. Erfgoed, laten we wel wezen, dat géén betrekking heeft op een fysieke schat.

maandag 21 december 2015

Een kerstgroet

Ysa Pastora wenst al haar trouwe lezers een stemmig kerstfeest met de adembenemend diepte en liefelijkheid van de hymne “Hoor, smid van de hemelen”, uit het IJsland van de dertiende eeuw en getoonzet in de 20e. Gezongen door Ellen Kristjánsdóttir op haar album Sálmar (Psalmen). Voor alle gezindten.
I find this song to be so mystical for some reason. The words, the sound the lyrics and meaning all combined deliver this spine-tingling effect that I don't get from listening to many other songs. True beauty, 900 years and counting it's legacy lives on.” Kieran C.


Listen, smith of the heavens,
what the poet asks.
May softly come unto me
your mercy.
So I call on thee,
for you have created me.
I am thy slave,
you are my Lord.

God, I call on thee
to heal me.
Remember me, mild one,
most we need thee.
Drive out, oh king of suns,
generous and great,
every human sorrow
from the city of the heart.

Watch over me, mild one,
most we need thee,
truly every moment
in the world of men.
Send us, son of the virgin,
good causes,
all aid is from thee,

in my heart.

maandag 14 december 2015

Karl Hammer bevestigt de vondst van de Irminsul en het heidendom

De ontdekking door Ysa Pastora van de Irminsul en de juistheid daarvan wordt door Karl Hammer bevestigd in videofragmenten die hij in op 12-12-12 ter gelegenheid van de presentatie van zijn boek Gezocht: Codebrekers aanleverde aan de AvroTros. Ze werden op TV uitgezonden door het programma EenVandaag waarin Hammer zijn publieksoproep doet en een geldelijke beloning in het vooruitzicht stelt:

In de video laat Hammer bij Schloss Hülchrath in een aantal scenes een ‘zoektocht’ zien. Hij onthult, opvallend, precies op het einde daarvan de Irminsul op een zuiltje. Hij ‘vindt’ de Irminsul. Hier ziet u de slotscene met de Irminsul in de cirkel. Voor iedereen verifieerbaar.


Bij een inspectie in juni 2015 blijkt evenwel dat er op hetzelfde zuiltje bij de zijingang van het slot, dat aan het einde van de oorlog een belangrijke rol speelde bij de opleiding van ‘terreurweerwolven’, geen enkel zichtbaar spoor aanwezig is van een Irminsul, wat het vermoeden meer dan rechtvaardigt dat Hammer het met behulp van photovideoshopping’ zelf aanbracht op de film.
De video illustreert dat Hammer zich waarschijnlijk ook profileert als een tegenstander van het Vaticaan. De ‘Hammer-rebus' die we al eerder toonden, laat dat zien. De video werd door Hammer bezorgd aan de AvroTros en ook in de eindmontage kan Hammer een hand gehad hebben. De AvroTros zond hem, waarschijnlijk nietsvermoedend, uit.
De timing van de video taferelen - met de bijzondere opeenvolgingen op 33, 44 en 55 seconden - houdt denkelijk nog iets in dat intrigeert: dezelfde getallen komen namelijk voor in de beroemde 3:4:5 verhouding van de stelling van Pythagoras

Klik op de foto voor een groter beeld.

Niet toevallig blijkt dat ‘Pythagoras’ een van de cruciale encryptiesleutels is van de gecodeerde ‘schatkaart’, dat het heidendom en de afwijzing van het Vaticaan krachtige thema’s zijn op die kaart, en dat de Irminsul ook in werkelijkheid de culminerende climax en oplossing is van de zoektocht in Mittenwald. Dit wordt uitgebreid beargumenteerd in Ysa Pastora’s boek Het Mysterie van Mittenwald. Hammer reikte - als verborgen hints voor codebrekers - informatie elementen aan in zijn eigen video!
Nu Ysa Pastora Hammers verhaal heeft ontleed en ontkracht, probeert hij zijn betrokkenheid bij het heiligdom te ontkennen. Als een duveltje uit een doosje en ten einde raad benoemt hij Cyril Whistler, die naïef zijn bedrieglijke ‘fysieke schat’ verhaal aanhangt, tot oplosser van het raadsel en vinder van dé plek. Dat laatste blijkt echter door niemand verifieerbaar. Op een koldereske wijze probeert Hammer de waarheid en Ysa Pastora van zich af te schudden. Zelfs zijn boek werd na de onthullingen door hem even plotseling uit de handel genomen. Hiervoor zou ook in zijn eigen redenering geen aanleiding moeten bestaan.
Zijn paniekerige reactie onderstreept het gelijk van Ysa Pastora en is een impliciete bekentenis dat het verhaal in zijn boek een verzinsel is. Zoals ook gesteld in een paginagroot artikel in de Belgische krant De Morgen.

In een filmpje dat dienst doet als promotie van zijn nieuwste boek De Zetel van Franciscus komt de Irminsul, of Tau, en de bestrijding van het heidendom door het Vaticaan opnieuw meermalen uitgebreid in beeld (stills gemaakt door Ignace Lepage):  
Hammer is een zelfverklaard spiritualist die, net als de maker van de brief, het geloof aanhangt in de Irminsul en dat het Vaticaan bestreden moet worden. Hammer tooide zich in het openbaar onverholen met de Tau, de Irminsul, om zijn hals:

Foto Corjan De Raaf

maandag 7 december 2015

Alice en wij in Wonderland: Door de spiegel heen

Alice: “Zou het niet mooi zijn als er eindelijk klaarheid gebracht werd?"
Tenniel - illustration of the White Knight. 1871‘Alice and Us in Wonderland. Through the looking glass’

Als u geen kennis in huis hebt van muziek en muziektheorie, van de geschiedenis van de schone kunsten, geen idee van wiskunde en astrologie, geen sjoechem van een resem aan historische ontwikkelingen en enkele opmerkelijke voorvallen; als u uw alfabetten niet machtig bent, onvoldoende weet hebt van lokale omstandigheden en u uzelf niet kastijdt door eindeloos te verzamelen, te combineren, te reduceren en te deduceren - tot bloedens toe -... dan wordt het doorgronden van de brief met Het Mysterie van Mittenwald een heikele zaak.
  


Vluchtige lijnentrekkerij is een onzalig ambacht als u, argeloze novieten, geen voorstelling hebt van de ordende principes die popelen om u in een plechtige ommegang door de getrapte zoektocht te loodsen. Koppig blijven ulieden een eendere trom roeren. U beroert niet eens haar oppervlak, laat staan dat wat borrelt in haar innerlijke universum. Voor een goede verstaander prijken de grondbeginselen en hun uitwerksels niettemin open en bloot op de brief. Als lichtende strohalmen in een nevelig decor. Ook na bijna drie jaren zag ik u ze niet benoemen. U draagt de verkeerde bril, leest niet echt wat er staat. Uw oren staan er niet naar, u hebt geen grip op het domein. Als men niet weet naar welke haven te koersen, staat vanzelf geen enkele wind ooit gunstig. Beste vrienden, bewonderenswaardig noeste werkers, het zij u vergeven.  Maar hijs nu het grootzeil, steek van wal en ga op zoek naar een goddelijke vonkenregen - en luister naar deze profetische woorden: begin bij het begin.
Neem wel in ogenschouw dat de complexiteit en diepgang van de Marsch-Impromptu davert, en ook dat haar associatieve rijkdom sprankelt. Ingebed in een gruwzame wereld zingt een viool haar boodschap; wrang toon gezet, schril en onheilspellend. Toch strooit zij als een sirene ook snoeperig met arabesken van glimmend goud en fonkelende diamanten. En, let wel, Franz Xaver Schwarz is niet de bestemmeling van de Marsch, dat was hij nooit. Na het moedwillige lekken naar het gemeen bent u, lezer, de geadresseerde. Het edelmetaal en de juwelen zijn daarmee voor u en alleen voor u bestemd. Zult u twee maal nadenken alvorens ze te accepteren? 
Mocht een zekere gewaarwording u onverhoopt niet ten deel vallen en zouden geen bezielende spranken uw pad lichter maken, open dan weldra de brief en laat mij, als een witte ridder, u bij de hand nemen. Treed binnen in de spelonken van een cryptisch circuit, een onbereisde kosmos. Bewandel het parcours en maak kennis met de maker, zijn schepping, zijn beweeggronden. Zo ver weg en toch zo dichtbij. Door de spiegel heen.
May the Good Lord Bless and Keep You

Yours affectionately,

Us