Pagina's

maandag 30 november 2015

Van binnen en van buiten en van haver tot gort

(‘The ins and outs and inside out.’)


De Marsch-Impromptu in de jaren 2014 en 2015.

De duisternis sloot zich langzaam rond de Marsch. Het werd windstil, bijna niets bewoog meer. Internetstraten en webpleinen lagen er steeds verlatener bij. Een voor een doofden de lichtjes in de huizen. De eens zo actieve en rumoerige onderzoekende wereld sluimerde in. Als een verdorrend blad bleef het muziekblad liggen op de nachtelijke hoek van de straat, onverklaard en vaak vervloekt. De tand des tijds dreigde een eigenaardige episode met een onverbiddelijke traagheid te vermalen totdat enkel de legende resteerde en ook die te langen leste in de vergetelheid terecht zou komen.
Maar wacht…  enkele spaarzame kaarsjes verspreid over het continent bleven onopvallend flakkeren, als nachtvlinders. Een handjevol speurders stoorde zich niet aan de fiasco’s, eigengereidheden en eenzijdige fixaties van anderen, de ogenschijnlijke ondoordringbaarheid van de materie, haar leugenachtige scheppingsverhaal en de kwijnende aandacht. Botweg weigerden ze het bijltje er bij neer te gooien. Omwille van een vreemde gloed die de brief omsluit en een intrigerende vroege vinding. Zij vonden elkaar, sloten een pact, een Paganini-pact, genoemd naar hondsmoeilijke vioolstukken aan wier publieke vertolking alleen de meest toegewijde virtuoos zich waagt. Anderen ontvingen evengoed een invitatie, ijl als een ademtocht, om deelgenoot te worden van het stille onderzoeksproject. Zij verstonden de subtiele wenk niet of zegden niet terug. Ze traden niet toe tot het zich ontspinnende collectief en konden geen kennis nemen van de aandacht trekkende, groter wordende bressen die adagio en con fuoco met de draad van Ariadne op de strijkstok geslagen werden in het hocus-pocus bastion. Doorheen de dichte mist doemden de eerste prille contouren op van een labyrint en het begin van een mogelijk parcours. Zo afwijkend van alles waarop anderen hardnekkig hun tanden kapot beten. Boven het dorp aan de voet van de Alpenreuzen kondigde het kriekende licht een volgende morgen aan. Bevreemding en verstomming zijn nog de meest geëigende schildertoetsen voor wat zich van lieverlee kenbaar maakte; een verraderlijke queeste en … nog iets, dát. De brief ontpopte zich. De echtheid van de Marsch begon zich te betuigen, haar voorgewende bakermat - als verkooptruc - juist niet. Is dit een zaak van ‘de aangever als tussenpersoon werd bedot’ of - erger - ‘de aangever is een partner in crime’? Gaandeweg bleek waarom de ontleding zovelen voor onoverkomelijke problemen gesteld had; een ernstige onderschatting van haar moeilijkheidsgraad en een onnozel geloof in haar beweerde komaf en signatuur als een platte schatkaart strijden hierbij om de overhand.

Toen de eerste uitkomsten kruimelend gevoerd werden aan het publiek reageerden sommigen met het norse temperament van een krassende kraai. Krakend ongeloof en wantrouwen tot op het bot woedde bij hen die midden in de rivier tevergeefs naar water zochten maar toch steilorig meenden de Marsch van binnen en van buiten en van haver tot gort doorvorst te hebben. Zíj waren immers op niets gestuit wat de drieste uitspraken - oh eigenwaan - ook maar halvelings zou kunnen staven. Was dit diefstal, een hen onwelgevallige grap of verlakkerij met een zakelijke invalshoek? De oplossing moet toch immers makkelijk uit de hoge hoed te toveren te zijn? Kijk, als je dit nou eens doet en dat, en zus en zo, wat simpel! Vergissen is menselijk, jazeker. Een betere bril aanschaffen kan iedereen, daarmee beter waarnemen is een verhaal van een andere orde. De trieste gedachte is dan ook dat deze dolenden in hun balorigheid niet zullen willen baden in het licht van de aanstaande onthullingen. Alle anderen, de minder vooringenomenen, zullen de onthutsende andersheid van het relaas evenwel op de volheid van haar waarde weten te schatten.

Voor u wil ik nu op mijn viool het andante van Caprice no. 1 in E groot van Niccolò Paganini spelen. Vergeeft u mij mijn foutjes? Het ligt voorlopig nog ietwat buiten mijn liga.
Weemoed overvalt me. Mijn dierbaren, ik hield van jullie … hoog boven iedere zegening, elk lied, lof en troost die op de wereld gezegd wordt. Zegt nu: Amen.

Yours affectionately

Me

zaterdag 21 november 2015

Karl Hammer trekt boek "Gezocht:codebrekers" terug na onthullingen Ysa Pastora

Gezocht: Codebrekers - niet langer "op voorraad"

Op 13 november 2015 publiceerde het collectief Ysa Pastora Het Mysterie van Mittenwald, waarin de code die naar een “nazi schat” zou leiden definitief werd gekraakt. Deze code was door “onderzoeksjournalist” Karl Hammer eerder in 2007 en 2012 geïntroduceerd in zijn boeken De tranen van de wolf en Gezocht: codebrekers. Ze zou de bergplaats aanduiden van goud en de persoonlijke diamanten van Adolf Hitler, die aan het eind van WOII waren verstopt om een nazi terreurorganisatie te financieren. In juni 2015 publiceerde het collectief Ysa Pastora met De Hamer van Thor reeds “een deconstructie” van het verhaal van Karl Hammer, dat ontmaskerd werd als een pure fictie. Het gecodeerde document bleek echter wel degelijk authentiek te zijn; alleen moet “de nazi schat” allegorisch geïnterpreteerd worden. Wat uitgebreid aangetoond wordt in het nieuwe boek van het collectief.
In de week van 16 november 2015 publiceerde de uitgeverij van Karl Hammer nu een merkwaardige boodschap op de webpagina van Gezocht: codebrekers (1). De code is gekraakt, het raadsel opgelost en het boek wordt bijgevolg teruggetrokken uit de handel.  Op zijn eigen site (2) is van dit in alle opzichten opzienbarende nieuws nog geen spoor terug te vinden. Op een pagina die aangemaakt werd als reactie op De Hamer van Thor in juni 2015, gaat Karl in de nazomer van 2015 nog steeds naar Mittenwald, om daar een ultieme poging te doen “het goud en de diamanten van Hitler” te traceren. Uit de nieuwe “Verklaring” blijkt evenwel dat dit niet is gebeurd, maar dat hij een tip heeft gekregen van een familie die absoluut anoniem wenst te blijven – waar hebben we dat eerder gehoord? – over diamanten van Hitler (geen goud van de Reichsbank), die “wees naar een plek nabij het oude spoor van Mittenwald waarvan een gedeelte inderdaad nog stamt uit de nazitijd”.Het collectief Ysa Pastora stelt vast dat: 

1./ … “onderzoeksjournalist” Karl Hammer zich zoals gebruikelijk verschuilt achter “vertrouwelijkheid”, vaagheden en onverifieerbare mededelingen, zodat zijn beweringen onmogelijk bewezen kunnen worden en aan de fictie van Gezocht: codebrekers dienen toegevoegd. 

2./ … de plek waar Cyril Whistler de “nazi schat” vermoedt, al sinds maart 2015 te vinden is op zijn website (3) en ook uitgebreid in het nieuws is geweest. Maanden later komt Karl Hammer dan met zijn verklaring, plotseling en schijnbaar “out of the blue”, zij het wel in de week onmiddellijk volgend op het verschijnen van Het Mysterie van Mittenwald (4). Op miraculeuze wijze is de bergplaats die hem door de familie in de nazomer van 2015 werd aangewezen, precies dezelfde als de site die in maart 2015 al door Whistler was aangeduid.  Omdat de schat zogenaamd niet meer aanwezig is, kan er echter op geen enkele wijze wat dan ook bevestigd worden – ook niet dat er ooit “iets” is geweest. Hammer benoemt Whistler evenwel ter plekke tot de “vinder” van de schat en  verklaart diens “oplossing” tot de enige juiste. We hebben andermaal alleen het woord van Hammer en een opnieuw volstrekt oncontroleerbare bewering. Hammer doet er het zijne aan om de aandacht angstvallig weg te houden van Het Mysterie van Mittenwald. 

3./ … Karl Hammer het door Ysa Pastora in De Hamer van Thor gewraakte boek Gezocht: codebrekers ijlings uit de verkoop terugtrekt, binnen de week nadat Het Mysterie van Mittenwald verschijnt met een uitputtend beargumenteerd alternatief. Voor het terugtrekken van het boek bestond zelfs in juni geen noodzaak, en die zou ook na zijn eigen humoristische verklaring niet moeten bestaan. 

 


Las Karl Hammer in Het Mysterie van Mittenwald over de spectaculaire onthullingen van Ysa Pastora en de definitieve ontmaskering van zijn verhaal? Besloot hij per direct de plaat te poetsen? Vlucht hij nu voor de neonazi werkelijkheid van het gecodeerde document?  Was hij ofwel grenzeloos naïef toen hij de beweringen van “Peter Schulz” als zoete koek slikte en vervolgens publiceerde, of is hij daarentegen altijd al op de hoogte geweest van de echte oorsprong en apocalyptische inhoud van de brief? Het zijn maar enkele vragen die in ons opkomen, en die kunnen toegevoegd worden aan de sectie “veelgestelde vragen, beantwoord door Karl persoonlijk” op zijn webpagina over het mysterie.

(1)    Webpagina uitgeverij Elmar, Gezocht: codebrekers
(2)    Website Karl Hammer:
(3)    Website Cyril Whistler:
(4)    De post op www.rauna.eu over de publicatie van Het Mysterie van Mittenwald:
http://www.rauna.eu/2015/11/mittenwald-teaser-10-de-sacrale.html

vrijdag 20 november 2015

Het Mysterie van Mittenwald - Ysa Pastora

Vele pogingen ten spijt, slaagde niemand er in het mysterieuze document te ontcijferen, dat naar een legendarische nazischat zou leiden. Dit boek toont u stapsgewijze hoe de ingenieuze code in elkaar steekt, en waaruit de schat bestaat...In 2012 publiceerde onderzoeksjournalist Karl Hammer voor de tweede keer een gecodeerd document, dat de bergplaats zou aanduiden van goud en de persoonlijke diamanten van Adolf Hitler. Aan het eind van WOII werden deze kostbaarheden verstopt, ter financiering van een nazi terreurorganisatie. Een legeraalmoezenier smokkelde het document Berlijn uit, maar het bereikte de eindbestemming niet. Zo beweerde althans Karl Hammer in de boeken die hij aan het onderwerp wijdde. 

Vele pogingen ten spijt, sommige breed uitgemeten in de landelijke media, slaagde niemand er in het mysterieuze document te ontcijferen. Tot nu! Wat begon als een intrigerende jacht op een legendarische schat veranderde echter gaandeweg in iets veel onheilspellender. 

Nadat het Belgisch-Nederlands-Slowaakse onderzoekscollectief Ysa Pastora in De Hamer van Thor reeds schoon schip maakte met het verhaal van Karl Hammer, wordt nu een nieuwe stap gezet. In dit boek toont Ysa Pastora aan hoe de ingenieuze code in elkaar steekt, waaruit de schat werkelijk bestaat en waar u ze kunt vinden. Een fascinerende zoektocht, waarin duidelijk wordt dat het verleden nog niet helemaal geschiedenis geworden is...

Het Mysterie van Mittenwald is een uitgave van de Belgische digitale uitgeverij vzw de Scriptomanen. Het is op dit moment alleen verkrijgbaar als ebook/PDF in het Rauna abonnement, en als paperback in alle online boekhandels, zoals Standaard Boekhandel in België, of Bruna  en Libris in Nederland. Het werk kan ook besteld worden bij uw plaatselijke boekhandel, met ISBN nummer 9789463188975.

En uiteraard bij Bol.com:
vrijdag 13 november 2015

Mittenwald Teaser 10: De sacrale geometrie


In 2004 publiceerden Nigel Pennick en Prof. Ir. M. Gout een boek met de titel Sacrale geometrie. Verborgen lijnen in de bouwkunst bij de uitgeverij Synthese. In 2006 publiceerde Koert van der Velde hierover in het dagblad Trouw een zeer lezenswaardig artikel:

Het oude stadhuis op de Dam van Amsterdam, tegenwoordig in gebruik als koninklijk paleis, is te zien als symbolisch universum. Dat schrijft prof.ir. M. Gout in het onlangs verschenen boek over de toepassing van religieuze principes in de bouwkunst. In het stadhuis werd de verhouding van de zichtbare tot de onzichtbare wereld uitgebeeld. Zeer tegen de zin van de heersende gereformeerde kerk. 

Het volledige artikel vindt u hier: Sacrale geometrie / Een leslokaal voor Jan met de pet.  

Bent u benieuwd naar het verband tussen enerzijds de onderwerpen en de ideeën die in dit artikel en in het boek van Pennick en Gout aan de orde komen, en anderzijds de labyrintische getrapte codering op het raadselachtige brief die zovele onderzoekers jarenlang in het stof deed bijten? Dan kunt u zich maar beter abonneren op de vierdelige serie De Jacht op een Nazischat, waarvan het tweede deel Het Mysterie van Mittenwald vanaf vandaag beschikbaar wordt voor de abonnees als ebook en PDF. Een abonnement neemt u door €40 over te schrijven op onderstaand rekeningnummer, met vermelding van uw emailadres (waarbij "at" staat voor @) en "Ebook Abonnement Rauna" of een mailtje te sturen naar ebookabo@rauna.eu, waarna u een automatische bevestiging ontvangt.

Rekeningnummer vzw de Scriptomanen:
IBAN BE 43 0016 9362 0101

BIC GEBABEBB

U ontvangt dan binnen de 14 dagen zowel een epub als een PDF van De Hamer van Thor en Het Mysterie van Mittenwald. Geheimen van de Runen volgt in 2016, en daarna staat nog De Postkaart Code op het programma.U kunt zich nu ook al de paperback aanschaffen, die reeds verkrijgbaar is bij het Printing On Demand platform waarmee uitgeverij de Scriptomanen samenwerkt. Binnenkort zal de paperback ook besteld kunnen worden in alle online - en plaatselijke - boekhandels:
vrijdag 6 november 2015

Mittenwald Teaser 09: In het teken van de Ram

(tekening: Bram Didelez - uit het boek In het teken van de ram - 
Patrick Bernauw & Guy Didelez)

Tijdens speurtochten raakten we onder meer verzeild in de wondere wereld van de astrologie. Tot op een bescheiden hoogte moesten we ons deze kennis eigen maken, zodat ze van potentieel nut kon zijn. Zo werd gedwaald door veel onopmerkelijk, duplicerend, verwarrend, slaapverwekkend en tegenstrijdig werk... totdat we stuitten op de geboortehoroscoop van Hitler door hof-astroloog Wulff en een weergave daarvan door Jamie Partridge. Aanvankelijk vol ongeloof en verbazing namen we er kennis van. In het teken van de Ram
De astrologische kaart/geboortehoroscoop van Adolf Hitler werd samengesteld door Wilhelm Theodor H. Wulff. Wulff was een vermaard astroloog die gedwongen werd te werken voor Himmlers Ahnenerbe, na de vlucht naar Schotland door Rudolf Hess in mei 1941 en de daaropvolgende razzia’s onder occultisten en astrologen. Hij was, samen met de Zwitser Karl Ernst Krafft, die omkwam in een concentratiekamp, de persoonlijke astroloog van Hitler. Krafft ondernam een tendentieuze poging om met een pro-Duitse vooruitblik de raadselachtige kwatrijnen te duiden van de 16e eeuwse ziener Michel de Nostredame, beter bekend als Nostradamus. Joseph Goebbels wilde die op zijn beurt benutten als propaganda materiaal. In 1968 publiceerde Wulff zijn boek Tierkreis und Hakenkreuz: Als Astrologe am Himmlers Hof. Wulffs astrologische kaart gaat niet uit van een geboortetijd van 18:30 of 18:22, zoals die meestal gehanteerd wordt, maar van een gecorrigeerde 18:03:27.

Het volgende is afkomstig van de website van Jamy Partridge:

Adolf Hitler Horoscope Rectification
The birth time for Hitler from Astro Databank of 6:30 pm is rated AA, very accurate. I don’t believe it. Wilhelm Wulff, the German astrologer seconded by Heinrich Himmler, rectified Hitler’s birth time to 6:03:27 pm. In early 1923, Wulff used this chart to accurately predict the 8-9 November 1923 Beer Hall Putsch:
particularly unfavorable planetary combinations, and for the autumn of 1923 Hitler’s ascendant revealed a malefic conjunction of Saturn and Mars. For about twenty-four hours on or about November 8-9, Mars and Saturn were particularly threatening. There were indications of violence with a disastrous outcome.” […]
Nineteen Nazi’s were killed in this failed attempt at revolution. Hitler escaped with his life, but spent eight months in Landsberg Prison. Further investigation of this chart reveals it accurately describes the nature of Hitler, and transits from major events in his life hit off very sensitive points in his chart, very dependent on the specific time of birth. Firstly we get major fixed stars on the Ascendant and Part of Fortune, this adds the strength and impact to the personality which isn’t the case with the 6:30 pm time. Secondly we get conjunctions to the angles in transits from major life events (precession corrected):July 20 Plot Explosion
Solar eclipse conjunct Midheaven (69′)
Sun conjunct Midheaven (58′)
Midheaven conjunct Midheaven (32′)
Part of Fortune conjunct Ascendant (13′)
Death of Adolf Hitler
Solar eclipse square Ascendant (64′)
Lunar eclipse opposite Moon (37′)
New Moon conjunct Descendant (23′)
Quarter Moon conjunct Midheaven (22′)
Chiron square Part of Fortune (41′)
Saturn opposite Moon (37′)
Mars square Part of Fortune (02′)
Ascendant trine Vertex (24′)
Part of Fortune conjunct Descendant (54′)

Zo vervolgt de astroloog Jamie Partridge (nu in mijn vertaling):
Zoiets krijgt u beslist niet met een tijd van 6:30 pm. Heel indrukwekkend werk van Wilhelm Wulff. Ik heb er geen enkele twijfel over dat dit tot op de seconde nauwkeurig de juiste tijd is van Hitler’s geboorte.”
 …
 “Spirituele discipline en een Messias/slachtoffer complex, maar ook moeite met het onderscheiden van werkelijkheid en illusie, en angst en paranoia. Deze spirituele discipline, onderdeel van de missie die hij zich genoodzaakt voelde te ondernemen, is gericht op zijn onderbewustzijn, zijn Maan. Bij een zeer emotioneel mens kunnen gevoelens beïnvloed door Saturnus en Neptunus wreed zijn. Saturnus kan, gevoed door de fantasieën en waandenkbeelden van Neptunus, erg negatief zijn. Hij overwoog zelfmoord na zijn falen in de Bierkellerputsch. De Saturnus Neptunus vijandigheid voedt zijn emoties en doet verdenking en angst in hem opwellen. De Jupiter conjunct Maan opvoering dikte al die energie nog verder aan. Het vergrootte ook zijn grote persoonlijke charme en aantrekkingskracht tegenover het publiek.”

Misschien vraagt u zich nu af waarom ik het bovenstaande relaas citeer. Dat heeft een heel goede reden die direct verband houdt met de decryptie van het document. U leest er alles over in het volgende boek uit de serie De jacht op de Nazischat

Het Mysterie van Mittenwald

Vergeet u niet een abonnement te nemen?