Pagina's

vrijdag 23 oktober 2015

Mittenwald Teaser 07: Karl Maria "von" Wiligut


Wiligut trad in 1933 in dienst van de Ahnenerbe, dé onderzoeksinstelling van het naziregime, vanwege zijn veronderstelde maatschappelijke reputatie en als esoterist en runenexpert. In 1935 werd hij onder de naam Karl Maria Weisthor lid van de persoonlijke staf van Himmler. Hij was de geheime mythen koning van de nationaalsocialisten, meer in het bijzonder van Heinrich Himmler en het (kleine) deel van de SS dat zich gevoelig toonde voor de magische wereld van Wiligut. Dat was een wereld die voortkwam uit de theosofie van Blavatsky, de Germaanse ariosofie ('de wijsheid van de Ariërs') van List en de (quasi-Nietzsche) Zeitgeist van Duitsland. 

Hoewel hij formeel in dienst was van de SS, bleef Wiligut een randfiguur, die feitelijk buiten de Ahnenerbe om een aanhoudende stroom privé rapporten stuurde aan Himmler, zijn persoonlijke vriend en protagonist. Wiligut blijkt vanwege zijn innemende karakter en charismatische uitstraling een grote invloed gehad te hebben op zijn toegewijde leerlingen en andere personen in zijn omgeving. Zijn typering als de ‘Raspoetin’ van Himmler is hierop gefundeerd.

Eind 1938 werd Wiligut door zijn tegenstanders binnen de SS ontmaskerd als een fantast, zwendelaar en charlatan, onder andere door de Nederlander Hermann Wirth, de medeoprichter van de Ahnenerbe, en Karl Wolff. Zij brachten aan het licht dat hij in 1924 financieel onder curatele was gesteld, van 1924 tot 1927 gedwongen verbleef in een psychiatrische kliniek, en dat hij zich te buiten ging aan medicijn- en drankmisbruik. In 1939 werd hij formeel ontslagen en zijn dienst opgeheven. Desondanks bleef hij contact onderhouden met Himmler, vermoedelijk vanwege diens niet aflatende interesse in de runenmagie. Deze fascinatie werd niet door alle topnazi’s gedeeld en meermalen werd ook door Hitler het occultisme binnen de SS bestreden. Van 1943 tot het einde van de oorlog verbleef Wiligut in een SS-gastenverblijf aan de Oostenrijkse Wörthersee. Hij overleed in 1946.

Wiligut speelt een niet onbelangrijke rol in Het Mysterie van Mittenwald. Als u zich abonneert op de tetralogie De Jacht op de Nazischat wordt het voor u uit de doeken gedaan en hoeft u er niets van te missen.


Geen opmerkingen: