Pagina's

vrijdag 2 oktober 2015

Mittenwald Teaser 04: Een diamant!


Er werden reeds belangrijke (publieke) stappen gezet in de ontcijfering van de ingenieuze code. Tot op dit ogenblik evenwel zonder concrete resultaten. Maar niet alleen de ontknoping is belangwekkend, ook de ingenieuze methodiek die gevolgd moet worden, is opmerkelijk en zo mogelijk even interessant als de afloop. 

Verbinden we het centrum van Mittenwald met vijf toponiemen die op de partituur genoemd worden met elkaar niet kruisende nabije-buur lijnen, dan doemt bijvoorbeeld een vorm op die een frappante gelijkenis vertoont met een peervormige diamant.

Het is verleidelijk te veronderstellen dat dit met voorbedachten rade zo ontworpen werd. Maar wat kan daarvan dan de reden zijn, zult u zich afvragen. Werd het zo gedaan omdat peervormige diamanten ook wel eens traanvormige diamanten genoemd worden? En zouden, volgens Karl Hammer en Peter Schulz althans, de vermeende diamanten van Mittenwald niet de tranen van de wolf genoemd worden? Maar goed, sinds we met De Hamer van Thor een boekje open deden over beide heren, weten we dat informatie verstrekt door Karl Hammer of Peter Schulz eerder tot het domein van de fictie dan van de non-fictie behoort.

Wilt u als eerste vernemen wat de intrigerende geometrische constructie werkelijk voorstelt en welke functie ze vervult, dan neemt u maar best dat Rauna abonnement.  Geen opmerkingen: