Pagina's

woensdag 3 juni 2015

De Zetel van Franciscus: het fascinerend onderzoek naar religie, relieken en roof loopt andermaal vertraging op


Het zit Karl Hammer niet mee, dezer dagen. Enerzijds zit die lastige horzel van een Ignace Lepage te zoemen in zijn nek (zie www.codebrekers.be - en het eind van de revelaties is nog niet in zicht); anderzijds is er ondergetekende met haar internationaal topteam van professionals die op deze website een ontluisterende deconstructie van 'onderzoeksjournalist' Karl Hammer hebben ondernomen. En zijn vroegere (toen hij nog een Hammer-Kaatee was), zijn huidige en zelfs zijn toekomstige werk hebben doorgelicht.

Op deze website hebben wij inderdaad enkele tipjes van enige sluiers opgelicht en aldus onthuld dat De tranen van de wolf, gepubliceerd door Karl Hammer-Kaatee in 2007 en heruitgegeven onder de titel Gezocht: Codebrekers door Karl Hammer in 2012 een volstrekte fictie is. De volledige oplichting (der sluiers) kun je lezen in De Hamer van Thor dat volgende week verschijnt. De decodering van de partituur die heeft geleid tot de ontdekking van het Nazi Heiligdom (de Irminsul) in plaats van het goud van de Reichsbank of de diamanten van Hitler wordt stap voor stap uit de doeken gedaan in boek 2, Het Mysterie van Mittenwald. De implicaties daarvan, en de achtergronden van occulte en historische aard, worden uiteengezet in boek 3, Geheimen van de Runen. En het vierde boek, dat onze tetralogie over het Vierde Rijk compleet maakt, zal De Postkaart Code behandelen en onder meer de personages belichten die in het clair-obscur van kunstfotograaf Karl Hammer volkomen onderbelicht zijn gebleven. Wie een woordje mee wil spreken over Mittenwald, abonneert zich dus best nu op de 4 ebooks; ze zullen je te gelegener tijd bezorgd worden in epub-formaat en als PDF.

Wij zijn onze reeks revelaties op www.rauna.eu gestart met het bericht dat uitgeverij Elmar nog steeds $25.000 dollar uitloofde voor wie Karl Hammer het goud van de Reichsbank en/of de diamanten van Hitler kon tonen, en bereid was de rechten op het verhaal aan hem af te staan. De verzamelde codebrekers & schattenjagers gingen ervan uit dat de actie afgelopen was, de termijn verstreken. Dat deelde uitgeverij Elmar trouwens ook mee aan ons, maar tegelijk liet men het bericht op de site staan (en daar staat het nog steeds). Volgens uitgeverij Elmar is de Nazi Code bijgevolg nog altijd ongebroken, en heeft een of andere schimmige en niet nader genoemde instantie er nog altijd $25.000 voor veil. Het probleem is dat het je, als codebreker of schattenjager, allesbehalve gemakkelijk wordt gemaakt om je oplossing in te sturen en de beloning op te eisen, zoals Ignace Lepage aan den lijve mocht ondervinden. Zo is het nog steeds niet duidelijk of de postbus die Karl Hammer doorgeeft nu wel of niet bestaat, of hoe vol ze zit.

Nu goed, niet getreurd. Karl Hammer zelf verkondigt ook niet langer meer dat zijn actie is afgelopen en de termijn verstreken sinds eind 2013, toen hij de site www.codebrekers.nl plotseling voor gesloten verklaarde. Blijkbaar klopt de informatie niet die uitgeverij Elmar ons meedeelde, en klopt ook zijn eigen versie van het verhaal niet langer... want op zijn site blijkt nu - in het Engels, zoals het een internationaal top-onderzoeksjournalist met een veeltallig team van dito experten betaamt - dat er tot 12-12-14 en bijgevolg twee jaar na zijn oproep op 12-12-12, geen vooruitgang is geboekt. En daarom heeft hij een deadline vastgelegd op 12-06-15, geheel toevallig ook de einddatum die door Ignace Lepage werd bepaald voor zijn onthullingen, en die - eveneens geheel toevallig - samenvalt met de publicatiedatum van De Hamer van Thor. Enige communicatie met zijn eigen uitgever lijkt er niet aan te pas gekomen, want waar Elmar nog uitpakt met de verhoogde beloning, keert Hammer terug naar zijn oorspronkelijke bod van €12.000.

Wie deze vaudeville over dat zogenaamde goud van de Reichsbank of de tranen van de wolf nog ernstig wil nemen, doet maar. Wij doen dat alvast niet, en wij hebben dat nooit gedaan. De naam Peter Schulz - de verzamelde codebrekers en schattenjagers wellicht niet onbekend - leidde ons immers linea rechtsaf naar een bedrijfje waarvan de naam en website onthuld worden in De Hamer van Thor en waar men allerlei 'nazi reproducties' kan kopen, 'van museumkwaliteit', waarbij het onderscheid tussen 'fake or real' nog heel moeilijk te maken valt. Onder meer de goudstaven uit de Reichsbank waar we verleden week een foto van publiceerden, en waarvan de relevante internationale topexperten onder jullie ongetwijfeld al hadden geconstateerd dat er 'replica' staat te lezen op de achterkant, kunnen daar aangeschaft worden. En de gecodeerde partituur, beminde schattenjagers, dateert evenmin als die goudstaven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder nog is het een product uit dezelfde neonazi stal.

Maar we zouden het over De Zetel van Franciscus hebben, het derde boek uit de Trilogie van Tau & Irminsul, in 2006 gestart door Karl Hammer die toen nog een Kaatee was. In onze eerste berichten op deze site schreven we al dat je de Mysteries van Mittenwald niet zult oplossen als je niet bereid bent een poging te doen om het Mysterie Karl Hammer en zijn drie onderzoeksjournalistieke werken te  doorgronden. En zie, waar De Zetel van Franciscus eerst nog was aangekondigd voor midden maart of april 2015, werd dat ineens 15-06-15 (numerologisch-symbolisch een heel interessante datum, maar uiteraard ook weer geheel toevallig)... En is de publicatie op 01-06-15, blijkens de Facebook-pagina van Karl Hammer, nu uitgesteld tot 'na de zomer'.

Uitgeverij Elmar wil de publicatie uitstellen om de Nederlandse editie 'te laten samenvallen met mogelijke buitenlandse edities'. Zeer merkwaardig, aangezien een uitgeverij doorgaans lang van tevoren weet wanneer 'buitenlandse edities' zullen verschijnen, en het onbegonnen werk is de uitgave van een boek te laten samenvallen met mogelijke buitenlandse edities. Blijkbaar is men er bij Elmar nog niet eens zeker van dàt er buitenlandse edities zullen verschijnen... behalve dan de eigen Engelstalige editie, die op de website van Hammer staat aangekondigd voor de zomer. The book that shook the Vatican lezen we ook nog - alsof het Vaticaan al helemaal geshockeerd in de touwen ligt nog voor het boek goed en wel verschenen is.

De Grootspraak van Karl Hammer kan, zoals gewoonlijk, makkelijk doorprikt worden. Mocht het boek nog voor de release wel degelijk zoveel interesse wekken dat er 'mogelijke buitenlandse edities' zitten aan te komen, dan zou de trailer die al sinds november 2014 op Youtube staat vandaag, toen ik even ging kijken, echt wel meer dan 269 views hebben gehad. De verklaring herinnert ook aan de vermakelijke verhaaltjes die opgedist werden door Karl Hammer, aka Mark Harlem (aka Markhar Lem) of een of ander lid van zijn internationaal topteam op het forum van Graham Hancock. Ook daarover kom je meer te weten in De Hamer van Thor. Maar laten we het bij dit ene voorbeeldje houden:

Het duurde 4 jaar voor Satans Lied van Karl Hammer-Kaatee een Engelse uitgever vond, waarna het onder de naam Karl Hammer verscheen als The Secret of the Sacred Panel (2010). Volgens acoliet Don Barone - die een rechtstreekse lijn had met Karl Hammer - lag de reden niet in het feit dat Hammer stomweg geen Engelse uitgever had gevonden, maar omdat hij 'finally cleared all the hurdles of CIA and FBI involvement'. Zeer merkwaardig, aangezien al wat in Satans Lied te lezen stond, bijeengeschreven was uit het werk van Baigent, Leigh & Lincoln, Jos Bertaulet, Patrick Bernauw, Peter Voorn, Paul de Saint-Hilaire en vele, vele anderen. Zeker het werk van Baigent, Leigh & Lincoln hadden de meisjes en jongens van CIA en FBI ongetwijfeld al gelezen.

Toen het met De tranen van de wolf (2007) ook niet zo best wilde lukken qua mogelijke buitenlandse edities, en toen zelfs de nationaal-Nederlandse hype rond Gezocht:Codebrekers (2012) geen vertalingen tot gevolg had, heeft uitgeverij Elmar dan zelf maar een Engelstalige editie op de markt gebracht (The Hunt for the Nazi Gold, 2013). Ik wil maar zeggen: jezelf oppompen tot internationaal toponderzoeksjournalist met een team van alleen voor hem relevante anonieme experten die oplossingen voor je fictie gaan evalueren, is één ding... de waarheid is heel iets anders. En zelfs al lijk je op je Facebook pagina een hele bink, die best wel eens geboren zou kunnen zijn in 1969... je oorspronkelijke geboortedatum (1959) krijg je niet zomaar uitgewist.

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Een haastig ingelast bericht van onze verslaggever.
Driemaal slaat hij met zijn hamer op de tafel. “Dames en heren, mag ik uw aandacht alstublieft”, roept de prins van de Carnavalsvereniging de BoomZeulers meermalen vertwijfeld. “Ik heb een fameus bericht voor u. Stilte aub. Pats, pats, pats… Onze speurneus, de ijspin la Pastora met de glimmende oogjes, heeft zojuist een bericht ontcijferd uit het clubblad van het overkoepelende orgaan ‘Andere Ogen’ dat voor ons allen van groot belang is. Mij is de eer te beurt gevallen u mee te mogen delen dat onze boodschappenjongen Karel met het Hamertje de hoogste inwijdingsgraad bereikt heeft in de illustere kunst van het magisch boomsmijten. Stilte, stilte… Wij willen hem van harte feliciteren met het behaalde resultaat na jaren van hard werken, onbegrip en tegenspoed in de krochten van deze wereld. Ook hebben wij besloten hem te benoemen tot Grootnar van de vereniging. We zullen hem voortaan de eretitel Occultus de Eerste verlenen. Alaaf, alaaf, alaaf.” Een pandemonium breekt uit in de zaal met hossende feestvierders en schuinsmarcheerders. Dat hadden ze in onze stoutste dromen nooit kunnen bedenken. Onze Maltezer ridder Groen-in-‘t-veld en de blauwe-borden-schilder en slager van Campen vallend krijsend uitgeteld op de vloer. Asjemenou zeg, hökende massa’s, gillende dames in glijvlucht. Het lijkt wel Walpurgisnacht.”
Tot zover, buiten adem, uw razende reporter Dolf de Slijper uit Midden-Wouda. Terug naar de studio.

Ik zei

Wij zijn erg benieuwd naar de onthulling van alle namen en nodige referenties van de personen die deel uitmaken van het Rauna team!

Patrick Bernauw zei

Beste "Ik",

U zult het met mij eens zijn dat die opmerking volstrekt irrelevant en zelfs tamelijk idioot is, als ze geformuleerd wordt door iemand die zelf de anonimiteit verkiest (en die zich, "ik" zijnde, pleegt uit te drukken in het majestatisch meervoud).

Tenzij u eveneens spreekt in de naam van een internationaal topteam van Anonieme Experten.

Of de stijlfiguur van de ironie hanteert. In dat geval wens ik u proficiat met uw geslaagde interventie.

Confrater Lepage zou vervolgens besluiten met:

HarTelijke groeTen!

Ik zei

Vraag: Waarom de Pastoorbrief?

Well, dear heart, keep your eyes open. Always think out in advance exactly what may happen in the next hours, the next few days, the next weeks and months, and do it again and again. This is necessary.

Publication Information: Book Title: The Bormann Letters: The Private Correspondence between Martin Bormann and His Wife from January 1943 to April 1945.

Antwoord: Martin Ludwig Bormann was een visionair!

De literatuur wijst uit (mooie uitspraak waardoor je automatisch altijd gelijk hebt) dat Martin Bormann een visionair was. Bijvoorbeeld: in 1943 riep Bormann de top-industriëlen van Duitsland bij elkaar om zijn visie over te brengen hoe direct te handelen, omdat de oorlog nu éénmaal, vroeg of laat, afgelopen zou zijn (en Duitsland hoogst waarschijnlijk de verliezer van diezelfde oorlog zou worden).

Daarom de Pastoorbrief!

Martin Bormann was dus iemand die situaties, ook op termijn, wist in te schatten, én de gave had om meerdere scenario’s en bijbehorende 'aanpassingen' te bedenken. Hij had altijd een alternatief achter de hand omdat hij nu éénmaal meerdere malen alle mogelijke uitkomsten had geanalyseerd en dus verrassingen tot een uiterst minimum beperkte.

Verder was Martin Bormann niet alleen een overlever van de oorlog naar zijn eigen inzichten maar ging hij, op het moment dat de oorlog afgelopen was, een gouden toekomst tegemoet! Hij wilde zich volledig terug trekken uit al zijn functies en zich uitsluitend om zijn gezin bekommeren. Die toekomst had hij, zijnde visionair, heel grondig voorbereid! Hij offerde zijn jaren op ten dienste van Adolf Hitler en was zich tegelijkertijd héél bewust van een voor-de-hand liggend verlies; eigenlijk maakte het hem niets uit, vroeg of laat was de oorlog afgelopen en kwam zijn tijd!

Martin Bormann had, hoe vreemd het ook klinkt, toch ook gevoel voor de medemens. De literatuur wijst uit (heb ik alweer gelijk!) dat hij zich (financieel) bekommerde om bepaalde mensen die door anderen 'vergeten' werden. Zijn vrouw Gerda en zijn kinderen waren ALLES voor hem, hij maakte zich hele grote zorgen over hen en stelde werkelijk alles in het werk om zijn gezin veiligheid te bieden.

Zo wist hij in te schatten dat hij misschien 'niet in staat' zou zijn de waardevolle zaken van zijn baas, zoals opgedragen in diens pesoonlijk testament, over te dragen aan FXS!

Naast visionair was Bormann een schepper, hij wist zaken te regelen, hoe onmogelijk ze ook leken, hij zorgde ervoor dat het gebeurde, in de kortst mogelijke tijd, hij was een 'no problem' persoon, een echte, zuivere, zoals er maar heel weinig zijn; eentje die zijn baas keer op keer wist te verbazen, daarom is hij zover gekomen!

Inzicht

Uit bovenstaande blijkt (heb ik alweer gelijk!) dat personen, waaronder Ysa huppldepup en nog wat Pastora, (oftewel 'ons Jan', samen met hernieuwde vriend Ignace) die niet inzien waarom de Pastoorbrief überhaupt is opgesteld, een gebrek aan inzicht hebben en gewoon grijze muizen zijn die wat rondgraven op het web en met een grote rol plakband zaken aan elkaar frommelen. De code heeft een reden, zoals blijkt zien jullie die niet, dat neemt niet weg dat die reden er wel is; ik heb een idee maar dat is mijn idee

Denk eens goed na!

En dan nog eens en nog eens en nog eens, dat is nodig!

Patrick Bernauw zei

Uit "De Hamer van Thor" blijkt dat Theo Huppeldepup Van der Wal aka Otto De Pastoor aka Pieter Marinus aka Nog Zo Teen & Tander, die niet inzien waarom "De tranen van de wolf" en "Gezocht:Codebrekers" in feite slechte faction zijn, een gebrek aan inzicht hebben. Als je de premisse verkeerd hebt, heb je noodzakelijkerwijze ook de conclusie verkeerd. Er bestaat geen splinter bewijs dat de zogenaamde "Pastoorsbrief" is opgesteld door Martin Bormann, bedoeld was voor Schwarz en in de handen kwam van ene "pastoor Otto". Er bestaan anderzijds héél véél aanwijzingen, uit historische bronnen + het gezond verstand + een close reading van de faction van Karl Hammer, dat voorgaande stellingen zelfs praktisch onmogelijk waren. Deze aanwijzingen worden versterkt door zware vermoedens dat de "Pastoorsbrief" in de jaren 90 of later werd gefabriceerd in opdracht van neonazi én oplichter Peter Schulz, in het Amerikaanse fabriekje van "nazi reproducties van museumkwaliteit" dat nauw verwant was met een neonazi organisatie die Europa in die periode (en nu nog) overstroomde met "ondergrondse" neonazi propaganda. De code heeft inderdaad een reden - zoals blijkt wensen je diverse schuilnamen die niet te zien.