Pagina's

maandag 22 juni 2015

De Wederopstanding van de Weerwolven, ook in NederlandOmdat EenVandaag evenmin als Indiana Brownie een antwoord wenst te geven op een aantal prangende vragen, zien wij ons genoodzaakt de Queeste naar de Graal - die hier staat voor de 'Waarheid'  - voort te zetten. En bijgevolg nog even te schudden aan de Levensboom om vast te stellen wat er zoal uit komt vallen.

En zie:

Wij publiceerden eerder een HammeRebus met nogal dubieuze sequenties uit de publireportages van EenVandaag. Dubieus, omdat het niet duidelijk is wat de gewraakte beelden komen doen in een ernstig bedoeld nieuwsitem. Iedere minuut televisie kost handenvol geld en bijgevolg dient elk beeld dat gebruikt wordt bij te dragen tot het verhaal dat men te vertellen heeft. Deze regel geldt blijkbaar niet voor de reportage De diamanten van Hitler

Klik op de foto's voor een groter beeld.


We zien Indiana Brownie met een kaart in de hand door een sneeuwlandschap waden, een kasteel bezoeken waar hij in een nis gaat zitten, en de sneeuw van een bol vegen die op een zuiltje staat. Deze beelden kunnen zelfs niet opgevat worden als een illustratie bij het verhaal dat verteld wordt, namelijk: dat Indiana Brownie de nazi schat van goud en diamanten 'overal' heeft gezocht. 'Hij reisde heel Duitsland door, van Aken tot aan de Alpen... en hij zegt nu te weten bij welk stadje de schat moet liggen.' Waarna hij in de nis van een kasteel gaat zitten, alsof de schat dààr te vinden is.

De boodschap die gecommuniceerd wordt, is een groteske, omdat Indiana niet nù, in 2012, zegt te weten 'bij welk stadje' de schat moet liggen. Hij zei dat al in 2007. En volgens zijn eigen boek, dat hij twee maal publiceerde - zij het wel onder een andere titel - heeft hij die schat ook niet in 'heel Duitsland' gezocht. Dat zou ook wat idioot zijn, toch? Hij heeft die schat in Mittenwald gezocht, maar helemaal niet in kastelen of burchten. Mocht hij die schat écht in 'heel Duitsland' gezocht hebben, dan zou dat betekenen dat hij als onderzoeksjournalist vooraf niet één boek over de mysteries rond het goud van de Reichsbank gelezen had. Want slaat men daar een paar standaardwerken op na, dan komt vrijwel meteen Mittenwald in beeld.

We zien Indiana met andere woorden 'door heel Duitsland' struinen, de gecodeerde partituur in de hand, alsof hij ter plekke bezocht zou kunnen worden door een Browneske Illuminatie. En zegt de commentaarstem dat hij eindelijk weet in welk stadje hij moet wezen - Mittenwald dus - dan gaat hij niet zitten bij het standbeeld van Matthias Klotz of zo, maar in de nis van een niet nader gespecifieerd kasteel. Dit is klinkklare nonsens. 

De uitspraak alleen al dat Indiana Brownie heel Duitsland afreisde, van Aken tot aan de Alpen, voordat hij in Mittenwald terecht kwam, is een duidelijk bewijs dat zijn verhaal fictie is, of in ieder geval niet het resultaat van onderzoeksjournalistiek. Aangezien hij al tijdens het eerste contact met Peter Schulz vernam dat het om goud van de Reichsbank ging, zou het eerste het beste boek dat hij over dat onderwerp las hem binnen de kortste keren naar Garmisch-Partenkirchen en Mittenwald geleid hebben. We moeten dus geloven dat het tot de praktijk van een onderzoeksjournalist behoort niets te lezen over zijn onderwerp en niets op te zoeken op het internet, maar meteen, op goed geluk, van Aken tot aan de Alpen naar een schat te gaan speuren. Sorry hoor, maar dit is Monty Python voor gevorderden. 

Het wordt zo mogelijk nog absurder als we in rekening nemen dat een hele cameraploeg van EenVandaag zou afgereisd zijn naar dit sneeuwkasteel dat even anoniem moet blijven als de topexperten die de gecodeerde partituur hebben onderzocht, om daar enkel en alleen enkele best wel aardige sfeerbeelden te schieten. Die voor de rest compleet overbodig zijn, en inhoudelijk zelfs nergens op slaan. 

Tenzij de beelden kant-en-klaar aangeleverd werden door voormalig AVRO-medewerker en video-editor Karl Hammer natuurlijk. Het is niet echt een praktijk die je mag verwachten van een ernstig nieuwsmagazine, vandaar dat we EenVandaag dan ook herhaaldelijk gevraagd hebben om hier klaarheid rond te scheppen. Evenwel zonder resultaat.

Maar is het dan écht zo dat de beelden volstrekt inhoudsloos zijn? 

Nee, dat zijn ze allesbehalve. 

Om ze te begrijpen, moeten we ze evenwel leren lezen, en dat kunnen we doen op de ReadMe pagina van Indiana Brownie: 'Looking at Karl's art is not always the same as seeing Karl's art. Karl conveys entire stories and even subplots through, for instance, the use of color, symbols and geometrical figures. It is therefore important to find the little details that are often hidden. You can then ask yourself why there is a skull in a background (symbol for transiency) or why there is a white dove, or why the pagan nevertheless has a Catholic cross tattooed on his chest. What are the extra layers that Karl has concealed in his work?'

Als we gehoor geven aan de oproep van Indiana Brownie en een poging ondernemen om de merkwaardige beelden te duiden, zien we dat ze ineens een zeer coherent verhaal vertellen dat nauw aansluit bij leven & werk van Karl Hammer.  Eerst is er zijn 'verwijdering' van het Vaticaan, om zich te settelen in het symbool van het nieuwe heidendom, dat tegelijk een gewijde site van nazi's en neonazi's is (de nis van de Externsteine). En alsof dat nog niet volstaat, veegt hij de sneeuw van een zuil, bekroond met een bol en onthult zo letterlijk een verborgen betekenis. 


Een artikel op Grenswetenschap geeft een mogelijke verklaring voor deze op het eerste gezicht banale en van iedere betekenis gespeende handeling. Want voor wie ogen heeft om te zien - en dus een 'ingewijde' is - heeft de handeling niets banaals, maar wel degelijk een symbolische, zelfs rituele betekenis.

Een centraal onderdeel in de mythologie van de Germaanse volkeren is namelijk 'een zuil of boom'. Karel de Grote vernietigde de zuil van de Saksen, gewijd aan de god Irmin: de Irminzuil of Irminsul. De betekenis van deze zuil is dezelfde als die van de Levensboom - de Yggdrasil uit de Noorse mythologie, oftewel: de Boom die de Aarde en de Hemel scheidt, of draagt. Het is de wereldas, de Axis Mundi. In het artikel komen we ook te weten dat er een verband is met de zuilen, bekroond met bollen, die we her en der nog aantreffen op pleintjes van dorpen en steden en bij gebouwen, en die we ook kennen als een perron of perroen.

Indiana veegt de sneeuw weg van de Irminsul en onthult zo de Boom der Kennis. Het is een lezing die bevestigd wordt door 'a little detail that is hidden'. Want de Irminsul wordt symbolisch ook voorgesteld door een teken dat veel weg heeft van een Tau - één armpje wordt nog bedekt door de sneeuw. Het is dezelfde Tau waarmee Brownie ook de trailer voor zijn nieuwe boek De Zetel van Franciscus signeert:


      

Volgens sommige codebrekers zijn de kasteelbeelden gemaakt in Schloss Hülchrath in Grevenbroich. Dat was een van de grootste opleidingscentra voor Werwolf commando's op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wij waren eerst niet overtuigd, maar verder onderzoek heeft uitgewezen dat zij het wellicht bij het rechte eind hadden. Als je met Google Earth inzoomt op het slot, zijn de paardenbakken zichtbaar, mét afrastering en 'Pauselijk Kruis'. Op een toegevoegde foto is ook het zuiltje te zien. 

Uit de reportage valt het niet makkelijk op te maken dat het om Schloss Hülchrath gaat; het wordt ook niet vermeld in een bijschrift of iets dergelijks. Dat kan ook moeilijk, want het slot speelde geen enkele rol in de zoektocht van Karl Hammer. We kunnen bijgevolg niet anders dan nog een vervelende vraag toevoegen aan het toch al respectabele rijtje: wat doen die beelden van een opleidingscentrum van Werwolf bij het verhaal over een schat, die wel in Mittenwald maar niet in Grevenbroich werd gezocht? 

Volgens De tranen van de wolf en Gezocht: Codebrekers waren de goudstaven van de Reichsbank en de diamanten van Hitler bedoeld om de naoorlogse Werwolf commando's te financieren. Is dat dan de reden waarom Schloss Hülchrath werd gekozen als decor voor een schattenjacht? Inhoudelijk rijmt 'Grevenbroich' niet met 'schattenjach'; de beelden vertellen daarentegen het verhaal van een pelgrimstocht, van een queeste zelfs... die leidt tot de onthulling van de Tau/Irminsul. Ondertussen weten we ook dat er geen goud of diamanten meer te vinden zijn in Mittenwald en dat het breken van de code daar eveneens regelrecht naar de Levensboom/Irminsul leidt: zie De Hamer van Thor en het binnenkort te verschijnen Het Mysterie van Mittenwald. 

'In a subplot and through the use of symbols' wordt de Irminsul door Indiana onthuld in de publireportage van EenVandaag... We kunnen dus niet anders dan besluiten dat Brownie heel goed weet dat er geen goud of diamanten meer liggen te wachten op de schattenjagers en codebrekers die hij ook via EenVandaag aan het werk zet. De gecodeerde partituur gaat immers niet in de eerste plaats om een materiële, maar om een immateriële schat - een geestelijk erfgoed dat op het document vertegenwoordigd wordt door Odal rune.

De grote pioniers van het idee om de Werwolf cellen opnieuw op te richten en terreur te laten zaaien in West-Europa zijn niemand minder dan Gary Lauck van de NSDAP/AO en neonazi Peter Schulz. Precies degenen die ook in verband gebracht worden met de strijdnaam 'Karl Hammer', jawel. En even toevallig staat het idee van een Wederopstanding of Resurrection centraal in een fotomontage van Indiana Brownie waarmee hij uitpakt op zijn Wikipedia-pagina, onder een afbeelding van de Marsch Impromptu. Het zijn zelfs de énige afbeeldingen op zijn Wikipedia.

Zoals wij eerder al aantoonden, is het héél moeilijk The Resurrection ànders te lezen dan in een neonazi context. Onder het voorwendsel een schatverhaal te vertellen toont de reportage beelden van wat ooit het opleidingscentrum van Werwolf commando's in Grevenbroich was - beelden die in werkelijkheid tot de onthulling leiden van een letterlijk 'occult', mystiek nazi symbool.   

Ondertussen lijkt de Wederopstanding van de Weerwolven, ook in Nederland, aardig te lukken. Als we tenminste mogen afgaan op enkele krantenartikels die dateren van na 12-12-12, datum waarop een oud tijdperk werd afgesloten en een nieuw begon:

Actie tegen 'neonazi-guerrilla' in Europa, Het Laatste Nieuws, 17/07/2013.'Weerwolf cel' actief in Nederland, Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka, 18/07/2013. 

  
Uit Der Wehrwolf, Hermann Löns


Overigens ben ik van mening dat EenVandaag, de VRT Nieuwsdienst en De Volkskrant hun verantwoordelijkheid moeten opnemen, en verslag uitbrengen over feiten in plaats van over de fictie van Indiana Brownie.sitestat

Geen opmerkingen: