Pagina's

donderdag 25 juni 2015

21 vragen aan Karl Hammer, die de media weiger(d)en te stellen (en Indiana Brownie nog niet beantwoordde)Indiana Brownie heeft op zijn website een soortement antwoord gepubliceerd op een aantal vaststellingen en vragen geformuleerd door de Belgische krant De Morgen (Schat aan verzinsels), www.codebrekers.be van Ignace Lepage en het Collectief Ysa Pastora. Hieruit kunnen we opmaken dat hij met zijn nog immer naamloze experten een update van zijn boek over het goud van de Reichsbank en de diamanten van Hitler overweegt. Update die hij eigenlijk al in 2012 bij de tweede uitgave had moeten brengen, of in 2013 toen er voor het eerst 'twijfel rees over de authenticiteit van het document'.

Elders (http://www.karlhammer.eu/codebreakers-ommission) is Indiana Brownie er na twee jaar achter gekomen dat in de Engelse editie van Gezocht: Codebrekers de Lees Mij van de Nederlandse versie vergeten werd. En om niet te vergeten dat Mittenwald met een M begint, voegt hij die voor alle zekerheid toe aan het woordje 'ommission'. De pagina http://www.karlhammer.eu/about.html waarop Indiana Brownie de geschiedenis van zijn leven herschreef en zijn geboortejaar van 1959 in 1969 veranderde, is inmiddels nog steeds UNDER COSNTRUCTION.

Voor de rest lezen we dat de conspiracy theories rond het boek niet ernstig moeten genomen worden. De lezers van Indiana Brownie die in de waan verkeren een non-fictie boek gekocht te hebben, kunnen ze best beschouwen als een humoristische toevoeging: Most of them are directed against Karl as the author and claim he is in fact a Werewolf-agent who has hidden additional codes in his art works, an agent of the Vatican, of the Russian KGB, the American CIA, British MI5, MI6, and many other agencies or secret societies.  

Voor alle duidelijkheid, het Collectief Ysa Pastora beweert niet dat Indiana een agent is van het Vaticaan, de Russische KGB, de Amerikaanse CIA, de Britse MI5, MI6 en vele andere agentschappen of geheime genootschappen. Dat is een humoristische toevoeging van Brownie, die in Satans Lied (heruitgegeven als De grootste kunstroof uit de geschiedenis) zijn fictie over een CIA conspiracy theory rond de persoon van Jezus Christus voorstelt als het werk van een onderzoeksjournalist. Of die met zijn nieuwe boek over De Zetel van Franciscus het Vaticaan al heeft laten beven nog voor het goed en wel verschenen is.

Het is ook Indiana Brownie die al of niet bij monde van Karl Hammer, pseudoniem Mark Harlem, schuilnaam Markhar Lem of acoliet Don Barone op het forum van Graham Hancock laat weten dat een Engelse vertaling van Satans Lied vertraging heeft opgelopen omdat er problemen gerezen zijn. De aard van de problemen wordt niet precies geduid, maar de CIA (mogelijk ook de FBI) zit er voor iets tussen. Indiana Brownie heeft ook al eens contact met Bletchley Park (zoek die enigmatische lui maar eens op) en zijn Stichting Frieda - enfin, the Frieda Foundation - opereert via een restricted website, due to the fact that we use this site for (limited) communication with associates world-wide. The Frieda Foundation is indeed, as you put it, 'some kind of spiritual organization'. You are also correct that we have operated under other names, and in various countries. This had practical reasons. 

Onder de andere namen die Stichting Frieda ooit hanteerde, vinden we Ebion Art & Media en Loge 1990 terug, maar ook het copywriting & vertaalbureau Teksflow waar men met de klanten 'encrypted' communiceert. Op basis van deze makkelijk en door iedereen te verifiëren feiten tot de conclusie komen dat, als Indiana Brownie niets te maken heeft met geheime genootschappen, dan op zijn minst toch heel hard zijn best doet om het omgekeerde te bewijzen, zou ik bijgevolg niet meteen durven catalogeren als een van de pot gerukte conspiracy theory. Maar een humoristische toevoeging van Indiana Brownie is het ongetwijfeld.

Claimt het Collectief Ysa Pastora dat hij een agent van Werwolf is? Alleszins niet in de krant, niet op deze website en ook niet in het boek De Hamer van Thor. Op rauna.eu en in De Hamer van Thor claimen we daarentegen, met bewijzen omkleed, dat Indiana Brownie geen onderzoeksjournalist is, dat hij zijn fictie verkoopt als feiten, en dat hij bijgevolg zowel de nieuws- als boekenconsument bedriegt. We claimen bovendien dat Indiana Brownie aan geschiedenisvervalsing doet, tot op zijn eigen website toe en zelfs met betrekking tot zijn eigen biografie, maar ook onder diverse nicknames op Wikipedia, en in boeken als Satans Lied en De tranen van de wolf (beide daarna ook onder andere titels verschenen).

In Gezocht: Codebrekers schrijft Indiana Brownie over het thema 'geschiedenisvervalsing' zelf het volgende: Soms wordt dit gedaan omdat men gemakkelijk wil scoren en op het onderbuikgevoel van het publiek inspeelt. Op andere momenten wordt het gedaan om een verborgen agenda door te drukken of weer eens een miljoenenclaim ergens los te wrikken. Over het 'gemakkelijk scoren' en inspelen op 'het onderbuikgevoel van het publiek' zegt de barnumcampagne van 12-12-12 meer dan genoeg. Wij zijn er nog niet uit welke verborgen agenda hier speelt, en blijven op zoek naar aanwijzingen. Omdat Indiana Brownie zelf aangeeft dat er bij aanwijsbare geschiedenisvervalsingen ook een miljoenenclaim in het geding kan zijn, durven we even goed vragen in die richting te stellen. We noteren verscheidene verbijsterende ketens van onwaarschijnlijke toevalligheden. Misschien is daar een goede verklaring voor, maar die hebben we dan toch nog niet vernomen uit de mond van Indiana. De enige antwoorden die Brownie tot dusver al heeft geformuleerd (lees De Morgen, 12/06/2015) bleken leugens te zijn, wat er zijn geloofwaardigheid niet meteen op vooruit hielp. En dus blijven wij als dolende ridders naarstig op zoek naar de Graal, die in deze context mag geïnterpreteerd worden als 'de Feiten achter de Ficties van Indiana Brownie' - of simpelweg: de waarheid.

Ten slotte nog iets over additional codes, hidding in his art works. Wij beweren niets over additionele codes, wij volgen gewoon de instructies op zijn eigen ReadMe pagina: Looking at Karl's art is not always the same as seeing Karl's art. Karl conveys entire stories and even subplots through, for instance, the use of color, symbols and geometrical figures. It is therefore important to find the little details that are often hidden. You can then ask yourself why there is a skull in a background (symbol for transiency) or why there is a white dove, or why the pagan nevertheless has a Catholic cross tattooed on his chest. What are the extra layers that Karl has concealed in his work?

Wij zijn op zoek gegaan naar de entire stories, subplots en little details that are often hidden, naar de extra layers concealed in his work ook... Voor de werken die Indiana Brownie zelf naar voor schuift als zijnde belangrijk - The Resurrection bijvoorbeeld, of Pagan - zijn we tot bevreemdende conclusies gekomen. De krachtlijnen van onze bevindingen hebben we reeds gepubliceerd op Rauna en in De Hamer van Thor. Voor beide werken kunnen we inmiddels ook een meer uitgebreide en zeer gedegen, perfect sluitende analyse voorleggen. Maar dit soort onderzoek is geen exacte wetenschap. Voor de maker van de werken, met zijn grondige kennis van kunstgeschiedenis, semiotiek en symboliek, kan het dan ook geen enkel probleem zijn om onze analyses desgevallend te weerleggen. Wij nodigen hem hierbij zelfs met enige aandrang uit om dit daadwerkelijk te doen, aangezien wij heel erg te vinden zijn voor het principe van woord & wederwoord.

Nu goed, net zoals Indiana Brownie met de familie wel eens een keer naar de Bahama's wil, in plaats van altijd weer naar die vermaledijde Alpen te trekken (De Volkskrant/De Morgen, 12-12-12) neemt het Collectief Ysa Pastora ook even vakantie, en niet noodzakelijk in Mittenwald of omstreken. We laten voor Indiana Brownie en de media graag een aantal open vragen achter, om in alle sereniteit over te mediteren. Het zijn er 21, omdat het zo'n mooi getal is. In een eerdere versie waren het er 33. We hadden het ook bij 13 kunnen houden, of bij 18.

Want zie je, in sommige kwesties heb je het Toeval in de hand, en kun je het dus ook een handje toesteken. 


Over Satans Lied / De grootste kunstroof uit de geschiedenis
1./ Als uw boek Satans Lied (2006) een onderzoeksjournalistiek werk is, waarom geeft u dan geen enkel verifieerbaar bewijs voor het bestaan van Tom R., op wiens relaas heel uw verhaal steunt? Dit is toch essentieel voor onderzoeksjournalistiek?
2./ Als uw boek Satans Lied (2006) een onderzoeksjournalistiek werk is, waarom neemt u dan geen bibliografie of bronvermelding op van de vele boeken die u beweert geraadpleegd te hebben voor uw research? Dit is toch essentieel voor onderzoeksjournalistiek? 
3./ Als uw boek Satans Lied (2006) een onderzoeksjournalistiek werk is, waarom checkt u het verhaal van Tom R. dan niet aan de hand van de bestaande literatuur en brengt u verslag uit van dàt onderzoek? Dit is toch essentieel voor onderzoeksjournalistiek?
4./ Waaruit bestond precies het probleem met de vertaling van Satans Lied in het Engels? Op het forum van Graham Hancock vertelt Don Barone dat het te maken had met de FBI en de CIA. Hij zou dat van u hebben, en u – die ook zeer actief bent op dat forum - spreekt hem niet tegen.

Over De tranen van de wolf / Gezocht: Codebrekers
5./ U beweert de persoon van Peter Schulz vóór 2007 (De tranen van de wolf) gescreend te hebben op mogelijke nazi sympathieën. U doet geen uitspraken over het resultaat van die screening. Vandaar dat het een open vraag blijft: is uw Peter Schulz dezelfde als de neonazi, die in verband gebracht wordt met het pseudoniem en de 'strijdnaam' van neonazi’s als Gary Lauck van de NSDAP/AO - Karl Hammer? En met het heroprichten van Werwolf cellen?
6./ Als u Peter Schulz vooraf gescreend hebt, en het bleek niet die neonazi te zijn, waarom gaf u hem dan geen pseudoniem mee om mogelijke verwarring uit te sluiten? En is het ook niet bijzonder onverantwoordelijk van u om zonder enige verdere duiding De tranen van de wolf (2007) onder de naam Karl Hammer-Kaatee te publiceren, maar Gezocht: Codebrekers (2012) als Karl Hammer? Zoékt u op die manier niet zelf actief de controverse op en de associatie met een gedachtengoed dat u verafschuwt? Voor een onderzoeksjournalist die zich jarenlang verdiept heeft in het (neo)nazisme is het toch onbegrijpelijk dat hij tot en met 2010, toen u verkoos kortweg als 'Karl Hammer' te publiceren, nooit van de neonazi 'strijdnaam' Karl Hammer had gehoord, die in verband wordt gebracht met een Peter Schulz en met Werwolf? Uw naamgenoot had zelfs een Amazon auteurspagina.
7./ Als Peter Schulz wel de neonazi is waarvan sprake, voert u dan niet zijn verborgen agenda uit? In uw boek staat heel duidelijk te lezen, en zelf verklaart u het ook altijd, dat het Peter Schulz of uzelf niet om het nazi goud of de diamanten van Hitler te doen is, maar om 'het verhaal'. Waarom moest voor deze Peter Schulz dan absoluut dit fictieve verhaal over een nazischat verteld worden? Of was het vooral om de publicatie van de gecodeerde partituur te doen?
8./ U beweert dat een team van experten op diverse terreinen, o.a. ook een historicus, het verhaal van Peter Schulz geloofwaardig en de gecodeerde partituur authentiek genoemd hebben. Wie zijn die experten, want u noemt geen namen? En waarom publiceerde u hun namen en hun rapporten niet in De tranen van de wolf in 2007? Waarom nam u ze niet op in Gezocht: Codebrekers in 2012? Waarom maakte u ze niet bekend in 2013, toen er twijfel rees over de authenticiteit van de documenten, in de tweede reportage die EenVandaag aan het thema wijdde?
9./ Hoe bent u zo zeker dat het breken van de code naar een bergplaats van goud en diamanten zal leiden, of naar de diamanten van Hitler? Het is alleen dààrvoor dat u een beloning uitschreef, terwijl er even goed bijvoorbeeld kunstwerken verstopt hadden kunnen zijn?
10./ Waarom hebt u, als onderzoeksjournalist, of via de historicus uit uw team, het verhaal van Peter Schulz niet onderworpen aan een elementaire historische kritiek? U schrijft hele hoofdstukken vol over onderwerpen die geen rechtstreeks verband houden met een mogelijke nazischat, maar u verzwijgt onder meer de testamenten van Hitler, de Bradin Docs en de figuur van Otto Skorzeny die dat wel doen, en die het relaas van Schulz tegenspreken.
11./ In de eerste reportage van EenVandaag aan de vooravond van 12-12-12 begaat u 4 historische blunders in één enkele zin, en spreekt u ook uw eigen verhaal tegen. U situeert de nazi kopstukken – onder wie Himmler en Schwarz – in mei 1945 in de Führerbunker. Hoe is het mogelijk dat u dit zelf niet hebt opgemerkt, laat staan de redactie van EenVandaag, en dat de blunders gewoon werden uitgezonden?
12./ Wie heeft het scenario geschreven voor en de montage gedaan van de reportages van EenVandaag, die doen uitschijnen dat Gerard Aalders onderzoek heeft verricht naar het verhaal van Schulz en het bewuste document, wat hij zelf uitdrukkelijk ontkent?
13./ Wie heeft de beelden gedraaid, geregisseerd en/of gemonteerd in de eerste reportage van EenVandaag (12-12-12), waarin u door een sneeuwlandschap wandelt, weg van het Pauselijk Kruis, plaats neemt in een nis, naast een harnas, en ten slotte de sneeuw van een bol boven een zuiltje veegt, waar in een flits nog het grootste deel van een Tau/Irminsul teken te zien is? U die op uw website het publiek uitnodigt op zoek te gaan naar de verborgen betekenissen en symboliek in uw foto’s, die een verhaal vertellen… wat is, voor u, de verborgen betekenis en symboliek achter deze sequenties? Welk verhaal vertellen ze? En waarom moesten ze zo nodig in Schloss Hülchrath in Grevenbroich gedraaid worden, het opleidingscentrum van Werwolf-commando's op het eind van WOII? Die namen worden niet genoemd, maar toch suggereert u dààr een schat gezocht te hebben.
14./ Waarom liegt u over de reden die Peter Schulz had om het dossier de rug toe te keren? In 2012 verklaarde u aan De Volkskrant/De Morgen dat hij moe was van de vergeefse speurtocht; in 2015 was hij de insinuaties en verwijten beu.
15./ U stopte met codebrekers.nl eind 2013, nadat daar een artikel uit Der Spiegel werd gepost waarin men een verband legde tussen de namen Karl Hammer, Peter Schulz en de heroprichting van Werwolf-cellen. Op de webpagina van EenVandaag, naar aanleiding van een tweede reportage over uw werk, wordt evenwel verteld dat u de vele oplossingen niet meer aan kon. Ook zou er twijfel gerezen zijn aan de authenticiteit van de documenten. Wat was de werkelijke reden voor het stopzetten van codebrekers.nl? Waaruit bestonden precies de twijfels over de authenticiteit van het document? 
16./ Hadden de twijfels over de authenticiteit van het document ermee te maken dat er in 2004 op het Axis History Forum werd gewaarschuwd voor de oplichterspraktijken van de neonazi Peter Schulz in het kader van zijn re-enactments? Bent u daar in 2013 achter gekomen? Er loopt een rechte lijn van Peter Schulz, NSDAP/AO, strijdnaam Karl Hammer, heroprichting Werwolf cellen en Opal Soltau naar het Amerikaanse bedrijf PzG Inc. Hier biedt men reproducties van museumkwaliteit aan, o.a. van Zyklon B kannen en goudstaven uit de Reichsbank. Is dat u nooit opgevallen in al de jaren die u besteed hebt aan onderzoek naar het verhaal van Peter Schulz, over het goud van de Reichsbank dat voor de heroprichting van Werwolf-cellen moest dienen?
17./ Waarom stelde u zelf, samen met EenVandaag en als onderzoeksjournalist, geen onderzoek in met betrekking tot de twijfels die zouden gerezen zijn rond de authenticiteit van de documenten? In plaats daarvan maakte EenVandaag een nieuwe reportage zonder echte nieuwswaarde. En u had op dat moment, 2013, toch niet meteen een nieuw boek in de pijplijn zitten?
18./ Waarom vond u het niet nodig, als onderzoeksjournalist, het tweede boek dat u aan de kwestie van het nazigoud en de diamanten van Hitler wijdde, te voorzien van een update met het bijkomende onderzoek dat u tussen 2007 en 2012 ongetwijfeld had verricht? Waarom hield u het in 2012 bij een simpele heruitgave onder een andere titel, zonder meer?

Varia
19./ Waarom was het zo belangrijk uw geboortejaar te veranderden naar 1969, niet alleen op Wikipedia maar ook op uw eigen website? U was zelfs bereid erover te liegen.  
20./ Wat hadden (en hebben?) uw bedrijven Ebion Art & Media en Loge 1990 precies te maken met het copywriters- en vertalingsbureau Teksflow? Is het gebruikelijk voor dergelijke bureau’s via versleutelde documenten te communiceren met hun klanten? Welke gevoelige materie werd en wordt daar dan zoal behandeld?
21./ Wat drijft u om onder diverse nicknames de geschiedenis in het algemeen en uw eigen geschiedenis in het bijzonder te revisioneren op Wikipedia?Overigens ben ik van mening dat EenVandaag, de VRT Nieuwsdienst en De Volkskrant hun verantwoordelijkheid moeten opnemen, en verslag uitbrengen over feiten in plaats van over de fictie van Indiana Brownie.sitestat

Geen opmerkingen: