Pagina's

woensdag 27 mei 2015

De Nazi Schat van Mittenwald = de Reuzen- of Levensboom Irminsul, Yggdrasil

De diverse stappen, die werden gezet in de decryptie van de partituur, met hun zeer concrete argumentatie, zijn voorbehouden voor Boek 2 in onze Rauna Reeks, Het Mysterie van Mittenwald.  De mystieke, occulte en historische achtergronden van het pad dat leidde naar dit heiligdom - voor iedereen zichtbaar en toch verborgen - zullen uitvoering behandeld worden in Boek 3, Geheimen van de Runen.

Want uiteindelijk bracht de gecodeerde partituur mij tot aan de voet van deze Boom:Het bijzondere aan de boom is zijn vorm die totaal afwijkt van alle andere kaarsrechte bomen in de omgeving. De stam en twee dikke zijtakken aan de bovenkant wijzen recht naar boven, een drietand vormend, en aan de onderzijde van de stam steken twee forse zijtakken horizontaal uit. Het kan zijn dat in het verleden blikseminslag, storm of een bosbrand en herstel daarna tot deze vorm heeft geleid. Veel waarschijnlijker is echter dat gericht menselijk ingrijpen tot de bijzondere vorm heeft geleid. De onderste tak is namelijk met kracht omgebogen zodat hij de tak daarboven kruist. De vorm van het onderste deel  van de boom lijkt sprekend op de derde rune Thurisaz, de rune van de god Thor.Deze getormenteerde boom liet zich onmiddellijk herkennen als het Z-icoon.
Het enige verschil is dat het gestileerde icoon dwarsbalken (takken) toont aan beide zijden van de stam (met de duidelijke intentie om hem op een Kreuz te doen gelijken), de boom slechts aan een kant. Toch blijft de vormovereenkomst volkomen overtuigend.

Dit ideogram draagt twee metaforen in zich, een directe en een meer occulte, verborgene.

Algiz + Thorn; de reuzenboom Irminsul/Yggdrasil

De directe, letterlijke betekenis is terug te voeren tot de combinatie van de Algiz en Thurisaz (‘thorn’) runen uit het Futhark alfabet. Ze betekenen dan ‘boom’ en ‘reus’, gecombineerd ‘reuzenboom’. De Algiz-thorn rune en de odalboom stellen de Irminsul (Yggdrasil)  voor, de 'Wereldboom' waarnaar ook de Eihwaz rune verwijst:

EIHWAZ (Eoh) steht in der Mythologie für den Stamm des Weltenbaumes Yggdrasil, der Himmel, Erde und Unterwelt miteinander verbindet. Sie ist das Tor zu den Welten außerhalb von Midgard. EIHWAZ steht auch für Selbstverteidigung, Sieg, Kompetenz und Voraussicht.
Diese Rune weist auf die Zeit der Transformation hin. Lösen sie sich vom Alten, und umarmen sie das Neue. Es ist eine Zeit des Todes, weil das Vergangene stirbt, aber auch eine Zeit des Neubeginns, des neuen Lebens, der neuen Träume. Die einzige Konstante ist der Wandel, und wenn sie rasche Fortschritte auf ihrem Weg machen wollen, müssen sie den Wandel begrüßen, anstatt ihn abzulehnen. Widerstand gegen Veränderungen bedeutet Stillstand im Moment des spirituellen Todes. Stattdessen sollten sie vorwärts zur neuen Geburt schreiten. Wandel ruft Angst hervor; doch wenn sie sich selbst treu bleiben und ihren Weg gehen, baden sie bald in der Sonne der Erleuchtung.“[1]   
Man + Thorn; de wedergeboorte van de mens

Indirect is de bindrune een metafoor zoals die gebezigd werd door Guido von List, en Karl Maria Wiligut dé occultist en runenexpert van Heinrich Himmler. De combinatie van de ‘man’ rune en het dubbelkruis in het Z-icoon toont, zoals op de foto’s van de boom, een nog opvallender gelijkenis met een van de belangrijkste bindrunen uit Wiligut’s (beperkte) oeuvre: de combinatie van de ‘man’ + ‘thorn’ rune. Let op de uitstekende ‘takken’ aan één zijde van de thorn rune en vergelijk die met de dikke lage takken aan één zijde van de stam op de eerste en tweede foto van de boom.

De ‘man’ rune staat voor de mens (met opgeheven armen), de ‘thorn’ voor wedergeboorte, werderopbouw, de bron van het leven uit het niets, de dood. Letterlijk staat de boom voor de wedergeboren mens.
Bosgrond en rotsen bedekt met dode bomen, takken, takjes, mos en wat dennenappels... Alles lag er vredig bij, sporen van verstoring waren niet zichtbaar. Deze locatie was sinds langere tijd niet meer het toneel geweest van duidelijk waarneembare menselijke of dierlijke activiteit.
Het is aannemelijk dat de zoektocht naar het Ware Punt hiermee tot een goed einde is gebracht. Leidde de queeste naar de door Karl Hammer in het vooruitzicht gestelde goud en diamanten van Hitler?  Bij de Levensboom en in zijn omgeving trof ik alvast geen artefacten aan die daar moedwillig verstopt hadden kunnen zijn.

Hieruit blijkt dat de Odal – of Graalkelk – bestaat uit de boom Irminsul, als het esoterische doel van de queeste, en de Antoniuskapel op de Buckelwiesen als zijn duale exoterische tegenhanger. Het lijkt er sterk op dat Karl Hammer hier al heel lang van op de hoogte is, omdat er in zijn Leven & Werk - De Trilogie van de Tau maar ook zijn boek over fotografie - nu eenmaal voortdurend en expliciet naar verwezen wordt. Zie bijvoorbeeld de trailer van zijn nieuwste boek The Seat of Francis. Dit alles en nog veel meer wordt uitvoerig behandeld in het eerste boek uit het Rauna abonnement, De Hamer van Thor, dat op 12-06-2015 verschijnt.De paperback van De Hamer van Thor zal €21,50 euro kosten, het ebook €12. Tot en met 12/06/2015 kunt u nog inschrijven op het Rauna-abonnement van 4 ebooks in de serie De Jacht op de Nazi Schat van Mittenwald (De Hamer van Thor, Het Mysterie van Mittenwald, Geheimen van de Runen, De Postkaart Code)en dit voor de prijs van €40Inschrijven op het Rauna-abonnement kan door €40 over te schrijven op onderstaand rekeningnummer, met vermelding van je emailadres (waarbij "at" staat voor @) en "Ebook Abonnement Rauna" of een mailtje te sturen naar ebookabo@rauna.eu (je zult in dat geval een automatische bevestiging ontvangen van je abonnement).

Rekeningnummer vzw de Scriptomanen:
IBAN BE 43 0016 9362 0101

BIC GEBABEBB

Via PayPal (ebookabo €40):

 
Geen opmerkingen: