Pagina's

donderdag 19 februari 2015

Is de Nazi Schat nog steeds een beloning van $ 25.000 waard?Wat denk je als je die zaterdagochtend, 17 januari 2015, de brievenbus opent en onder de krant een blanco briefomslag vindt, niet geadresseerd, en ook niet dichtgekleefd?
Niets. Je denkt niets. Je gedachten zijn nog even blanco als de omslag.
Bij het ontbijt doe je, met één oog op de krant, verstrooid, de omslag open… en tuimel je meteen van de ene verbazing in de andere:

Beste meneer Bernauw,
Bent u in principe geïnteresseerd om de hamer van Thor als een boemerang te doen terugkeren naar de persoon die slingerde? Ik neem contact met u, omdat u in het verleden reeds wilde schillen een appel met KT. En ook omdat ik geen schrijver ben, en niet genoeg uw taal ken om een boek te schrijven over hoe ik de code brak. En daarbij hete wolventranen weende.
Wilt u meer horen van mij, wees dan zo vriendelijk te openen de website www.rauna.eu als: ‘Rauna, de Quest van Ysabella Hannah Geertruida Pastora’. En dat materiaal hier te posten:
(QR-Codes)
U zult vervolgens op het juiste moment verdere instructies krijgen.
Met vriendelijke groet,
Ysa PastoraDenk je dan: wat een goeie grap?
Ja natuurlijk denk je dat. Zoals je ongetwijfeld ook even denkt aan het GPS-spel Van Galgenberg tot Duivelsput ([1]) waarvoor je samen met een handvol cursisten Literaire Creatie van de Academie voor Podiumkunsten van Aalst het boek en het scenario geschreven hebt. Je geeft daar les. Het spel speelt, in de beste traditie van de historische faction thrillers die je zo graag schrijft, en de Alternate Reality Games (ARG’s)([2]) die je wel eens produceerde ([3]), met feiten en fictie. Met de feitelijkheid van de streek waar je woont en de fictie die je ontleent aan de science-fiction. De sagen en de legenden die de stof leverden voor het scenario van het spel, en het boek met achtergrondverhalen, situeren zich in een fascinerend niemandsland, een magisch-realistische schemerwereld tussen droom en werkelijkheid, waar de grenzen van feit en fictie vervagen.
In Van Galgenberg tot Duivelsput word je gecontacteerd door ene Filip Lovecraft, met een volstrekt van de pot gerukt verhaal, en denk je spontaan aan een ‘practical joke’ van je leerlingen.
En nu is er deze Ysa Pastora. Hebben zij een nieuw spel bedacht, maar deze keer eentje waarvan jij het scenario niet kent?
Zijn de belletjes allemaal tegelijk afgegaan? Of – hoe zeiden ze dat in België, voor de invoering van de euro? – zijn je franken slechts met tussenpozen gevallen? Stuk voor stuk?
Wat bij een eerste lezing wartaal moet geleken hebben, zal bij een tweede, creatiever lezing ongetwijfeld betekenis gekregen hebben.
Wilde je in het verleden al een appel schillen, of een eitje pellen, met een KT – spreek uit Kaatee? Ja, meer bepaald met ene Karl Hammer-Kaatee, in verband met ‘zijn’ boek Satans lied, over de jacht van de CIA op Jezus, een ‘getrouwe weergave van feiten en omstandigheden’ die eerder al in onder meer jouw boek Mysteries van het Lam Gods uit 1991 te lezen stonden. Je hebt op je website in april en mei 2009 uitvoerig de vloer aangeveegd met deze ‘onderzoeksjournalist’ die vooral andermans boeken pleegt te onderzoeken, en wat hij daarin leest vervolgens in de mond legt van een persoon die hem zou gecontacteerd hebben, maar die in werkelijkheid een – fictief – personage is. Ik heb het over Satans Lied, de jacht van de CIA op Jezus ([4]), Peter Voorn, het cryptogram van het Schaap van God & Satans Lied ([5] en [6]) en Stichting Frieda, Topcrew, Ebion… en Karl Hammer-Kaatee ([7]). Deze laatste post zoomt ook in op De tranen van de wolf, een boek dat later werd herdoopt in Gezocht Codebrekers, speurtocht naar Hitlers goud en diamanten. Zoals Satans Lied eerder ook al een andere titel meekreeg (De grootste kunstroof uit de geschiedenis).

Al bij al is je nieuwsgierigheid nu waarschijnlijk voldoende geprikkeld om er je iPad bij te nemen en de QR-codes in te scannen. O ja, ik weet dat je een fervent liefhebber bent van de iPad.
De QR-codes leiden je regelrecht naar de Codebrekers-pagina van Uitgeverij Elmar ([8]), naar een PDF met de gecodeerde partituur waar het allemaal om te doen is, en naar een televisiereportage in het VRT-programma Reyers Laat, eveneens gewijd aan de speurtocht naar de wolventranen. 
Even denk je dat ‘Ysa Pastora’ niemand minder dan Karl Hammer is – ze maakt nu eenmaal gebruik van een schrijverstruukje, zo oud als de straat, om aandacht te genereren. Het ‘gevonden manuscript’, of de ‘mysterieuze contactpersoon’… je hebt er zelf meer dan eens gebruik van gemaakt. Al moet ik er dadelijk aan toevoegen, met meer flair en geloofwaardiger dan Hammer, die slechts één recept lijkt te kennen, dat hij in zijn twee boeken als onderzoeksjournalist dan ook twee keer toepast (en binnen die boeken, opnieuw en opnieuw en opnieuw).
Bij de gedachte dat jij het zelf zou zijn, Patrick B., die zich achter het pseudoniem Ysabella Hannah Geertruida Pastora verschuilt, sta je – begrijpelijkerwijze – geen seconde stil ([9]). Maar ook het idee dat Ysa en Karl één en dezelfde persoon zijn, verwerp je al gauw. Ergens in een uithoek van je geheugen meen je je immers te herinneren dat de onderzoeksjournalist, niet voor het eerst, geprobeerd heeft sporen uit te wissen die konden leiden naar de wolventranen. Zoals dat eerder met Stichting Frieda, Topcrew en Ebion gebeurde, heeft hij de website van de Codebrekers weggehaald – alleen Joost, of de heer Hammer, weet waarom. En ikzelf, natuurlijk.
In een interview heb je eens verteld dat je de boeken schrijft die je zelf graag zou lezen. Welnu, mijn waarde vriend Patrick B., ik geef je de kans mee te schrijven aan een boek dat je heel erg graag zou lezen. Het Waargebeurde Verhaal van Ysa Pastora, een Getrouwe Weergave van Feiten en Omstandigheden. Mijn Nederlands is niet goed genoeg, en mijn wetenschappelijke geest laat het op een onderhoudende wijze neerschrijven van mijn bevindingen niet toe. Ik reken op jou om mijn spreekbuis te zijn, mijn doorgeefluik, mijn redacteur, mijn uitgever ([10]).
Geef mij een website als platform, en ik zal een mailcorrespondentie met je beginnen, met versleutelde Word documenten in de bijlage. (Er wordt nu eenmaal wat af gehacked, tegenwoordig.)
Fatsoeneer mijn taal, giet onze correspondentie in een leesbare vorm, maak er een goed verhaal van ([11]).
En strooi kwistig met cliff hangers.
Zoals deze:

Technisch-juridisch gesproken is het zo dat er nog steeds $ 25.000 beloning ligt te wachten op de persoon die erin slaagt de code te kraken. Zo wordt het immers nog steeds door uitgeverij Elmar gecommuniceerd ([12]): Nazi-code blijft ongebroken; beloning verhoogd naar 25.000 dollar. En bij mijn weten – al kan ik ook iets gemist hebben, ik vertoef met enige regelmaat in het buitenland – is er nergens een weerlegging verschenen. Het reglement is evenwel verwijderd, of in ieder geval onvindbaar gemaakt.
Ik, Ysabella Hannah Geertruida Pastora, doe hierbij dan ook een formele oproep aan Karl Hammer en uitgeverij Elmar om het reglement opnieuw openbaar te maken. Het is namelijk zo dat ik de code heb gebroken, en dat ik binnen afzienbare tijd in het bezit zal zijn van wat inmiddels bekend staat als ‘de Nazi Schat’. Zolang de heer Hammer en/of zijn uitgever geen duidelijkheid scheppen rond de door hen uitgeloofde beloning, en de voorwaarden daaraan verbonden, is het voor mij uiteraard onmogelijk de informatie waarover ik beschik te onthullen.
Let wel, het is mij niet te doen om het goud of de diamanten van Hitler, en eigenlijk ook niet om de $ 25.000. Net zoals de heer Hammer ben ik niet geïnteresseerd in het slijk der aarde, en wil ik alleen mijn verhaal gepubliceerd zien, en als het even kan ook verfilmd. De beloning sta ik graag af aan de persoon of personen die er als eersten zullen in slagen, op basis van mijn aanwijzingen, ‘de Nazi Schat’ te vinden.
Voor alle duidelijkheid: de heer Patrick Bernauw kan, als mijn redacteur, geen aanspraak maken op deze beloning. De publicatie van deze oproep houdt automatisch in dat hij zich hiermee akkoord verklaart.
Verdere instructies zullen weldra volgen, via www.rauna.eu

Hartelijke groet,

Ysa Pastora

[1] Van Galgenberg tot Duivelsput, Patrick Bernauw & het GPS-Spel Collectief, de Scriptomanen 2013. http://winkel.bol.com/winkel/uitgaven_vzw_de_scriptomanen/0/0/product/9200000014007241

[3] www.rsearch.be - zie ook: Springtij, van Patrick Bernauw, Marc Borms & Guy Didelez, Abimo 2008, tweede editie de Scriptomanen 2014: 
http://winkel.bol.com/winkel/uitgaven_vzw_de_scriptomanen/0/0/product/9200000028615998

[6] Zijn boek Jan Van Eyck en Jeanne d’Arc, over de Mysteries van het Lam Gods, kan hier als PDF gedownload worden:  http://www.xinxii.com/nl/jan-van-eyck-en-jeanne-darc-p-342989.html

[9] You’re never alone with a schizophrenic, wist Ian Hunter al. Eén van je geliefkoosde uitdrukkingen, als ik me niet vergis.

[10] Het deed me veel plezier te ontdekken dat je in 2014 gestart bent met ‘een digitale uitgeverij van de 21ste eeuw’, gespecialiseerd in Printing On Demand (POD) en ebooks. Welnu, laat dat nou net het type uitgeverij zijn dat ik dringend nodig heb!

[11] Noot van de Redacteur Patrick B.: Dat is wat ik bij deze ook heb gedaan. Op 26 januari 2015 heb ik de website www.rauna.eu geopend. Een paar dagen later vond ik in mijn brievenbus de sleutel waarmee ik de Word documenten kon openen, in de bijlage van de mails die Ysa Pastora mij begon te sturen. Ik heb de inhoud, zoals gevraagd, ‘gefatsoeneerd’ en geredigeerd.
Deze video vind je nog steeds op Karlhammertube. Copypaste van de beschrijving:

Gepubliceerd op 25 dec. 2012
Investigative journalist Karl Hammer calls in the help of the audience to solve one of the last remaining Nazi secrets; a coded document revealing the whereabouts of Hitler's hidden diamonds. He made national headlines with newspaper, radio and tv coverage. Download the high res document and info on http://www.karlhammer.eu

You can watch an animation of the code here: http://www.youtube.com/watch?v=wQ5b72...


Klik op de link waar je het "high res document and info" kunt vinden... en je vindt een "high res Warhammer".


Geen opmerkingen: