Pagina's

maandag 28 december 2015

Een met hints doorspekte video voor de oplossing van het Mysterie van Mittenwald


Ysa Pastora draagt het volgende betoog aan: (a) de video van Karl Hammer van 12-12-12 duidt beeldsprakig op de verwerping van het Vaticaan en van het christendom, zoals eerder aangetoond, en (b) bevat daarnaast regelrechte verwijzingen naar de oplossing van het cryptogram. Die hints worden hier genoemd:
1/- Het hekwerk met de rechte snijdende lijnen (zie illustratie / met een klik op de foto maak je ze groter) verbeeldt de muzieknotenbalk met notenlijnen en maatstrepen, maar verwijst ook naar de snaren van de viool en de toepassing van de geometrie. Hammer loopt, symbolisch zoekend, naar het einde van de ‘notenbalk’, waar hij de Irminsul ‘vindt’. Dit is punctueel het geval op de partituur. In een andere video (chrono 23:23) noemt Hammer de geometrie letterlijk, zegt hij dat die hem opvalt... maar dat hij ‘daar nog niet eerder aan had gedacht’.
2/- De 33:44:55 seconden timing van een aantal scenes verwijst naar de 3:4:5 geometrische stelling van Pythagoras (zie vorig blog) met een meetopdracht.
3/- Hammer speelt in de video een dubbelrol. Enerzijds is hij ‘pastoor Otto’, alias Hitler - de ‘Goede Herder’ en strijder -, met diens boodschap symbolisch in zijn hand, én anderzijds toont hij zich als een personage dat ‘voorbeeldig’ zoekt naar de oplossing.
4/- De belichting van de ‘Kopf’ van Franz Xaver Schwarz (dank aan Ignace Lepage), samen met die van Hitler, is een verwijzing naar de Schwarzkopf berg met daarop het heiligdom gewijd aan Hitler.
5/- De Irminsul wordt op het einde van de zoektocht onthuld, letterlijk ont-dekt, bovenop de ‘kop’ van het zuiltje, dat is bovenop de Schwarzkopfberg.

Toeval bestaat hier niet. De slotsom lijkt meer dan billijk dat Hammer altijd al bekend was met de kerngedachte van de ‘pastoorsbrief’ als een aartsmoeilijke allegorische zoektocht naar ‘het schitterende gedachtegoed’ van een bejubelde Adolf Hitler. Erfgoed, laten we wel wezen, dat géén betrekking heeft op een fysieke schat.

maandag 21 december 2015

Een kerstgroet

Ysa Pastora wenst al haar trouwe lezers een stemmig kerstfeest met de adembenemend diepte en liefelijkheid van de hymne “Hoor, smid van de hemelen”, uit het IJsland van de dertiende eeuw en getoonzet in de 20e. Gezongen door Ellen Kristjánsdóttir op haar album Sálmar (Psalmen). Voor alle gezindten.
I find this song to be so mystical for some reason. The words, the sound the lyrics and meaning all combined deliver this spine-tingling effect that I don't get from listening to many other songs. True beauty, 900 years and counting it's legacy lives on.” Kieran C.


Listen, smith of the heavens,
what the poet asks.
May softly come unto me
your mercy.
So I call on thee,
for you have created me.
I am thy slave,
you are my Lord.

God, I call on thee
to heal me.
Remember me, mild one,
most we need thee.
Drive out, oh king of suns,
generous and great,
every human sorrow
from the city of the heart.

Watch over me, mild one,
most we need thee,
truly every moment
in the world of men.
Send us, son of the virgin,
good causes,
all aid is from thee,

in my heart.

maandag 14 december 2015

Karl Hammer bevestigt de vondst van de Irminsul en het heidendom

De ontdekking door Ysa Pastora van de Irminsul en de juistheid daarvan wordt door Karl Hammer bevestigd in videofragmenten die hij in op 12-12-12 ter gelegenheid van de presentatie van zijn boek Gezocht: Codebrekers aanleverde aan de AvroTros. Ze werden op TV uitgezonden door het programma EenVandaag waarin Hammer zijn publieksoproep doet en een geldelijke beloning in het vooruitzicht stelt:

In de video laat Hammer bij Schloss Hülchrath in een aantal scenes een ‘zoektocht’ zien. Hij onthult, opvallend, precies op het einde daarvan de Irminsul op een zuiltje. Hij ‘vindt’ de Irminsul. Hier ziet u de slotscene met de Irminsul in de cirkel. Voor iedereen verifieerbaar.


Bij een inspectie in juni 2015 blijkt evenwel dat er op hetzelfde zuiltje bij de zijingang van het slot, dat aan het einde van de oorlog een belangrijke rol speelde bij de opleiding van ‘terreurweerwolven’, geen enkel zichtbaar spoor aanwezig is van een Irminsul, wat het vermoeden meer dan rechtvaardigt dat Hammer het met behulp van photovideoshopping’ zelf aanbracht op de film.
De video illustreert dat Hammer zich waarschijnlijk ook profileert als een tegenstander van het Vaticaan. De ‘Hammer-rebus' die we al eerder toonden, laat dat zien. De video werd door Hammer bezorgd aan de AvroTros en ook in de eindmontage kan Hammer een hand gehad hebben. De AvroTros zond hem, waarschijnlijk nietsvermoedend, uit.
De timing van de video taferelen - met de bijzondere opeenvolgingen op 33, 44 en 55 seconden - houdt denkelijk nog iets in dat intrigeert: dezelfde getallen komen namelijk voor in de beroemde 3:4:5 verhouding van de stelling van Pythagoras

Klik op de foto voor een groter beeld.

Niet toevallig blijkt dat ‘Pythagoras’ een van de cruciale encryptiesleutels is van de gecodeerde ‘schatkaart’, dat het heidendom en de afwijzing van het Vaticaan krachtige thema’s zijn op die kaart, en dat de Irminsul ook in werkelijkheid de culminerende climax en oplossing is van de zoektocht in Mittenwald. Dit wordt uitgebreid beargumenteerd in Ysa Pastora’s boek Het Mysterie van Mittenwald. Hammer reikte - als verborgen hints voor codebrekers - informatie elementen aan in zijn eigen video!
Nu Ysa Pastora Hammers verhaal heeft ontleed en ontkracht, probeert hij zijn betrokkenheid bij het heiligdom te ontkennen. Als een duveltje uit een doosje en ten einde raad benoemt hij Cyril Whistler, die naïef zijn bedrieglijke ‘fysieke schat’ verhaal aanhangt, tot oplosser van het raadsel en vinder van dé plek. Dat laatste blijkt echter door niemand verifieerbaar. Op een koldereske wijze probeert Hammer de waarheid en Ysa Pastora van zich af te schudden. Zelfs zijn boek werd na de onthullingen door hem even plotseling uit de handel genomen. Hiervoor zou ook in zijn eigen redenering geen aanleiding moeten bestaan.
Zijn paniekerige reactie onderstreept het gelijk van Ysa Pastora en is een impliciete bekentenis dat het verhaal in zijn boek een verzinsel is. Zoals ook gesteld in een paginagroot artikel in de Belgische krant De Morgen.

In een filmpje dat dienst doet als promotie van zijn nieuwste boek De Zetel van Franciscus komt de Irminsul, of Tau, en de bestrijding van het heidendom door het Vaticaan opnieuw meermalen uitgebreid in beeld (stills gemaakt door Ignace Lepage):  
Hammer is een zelfverklaard spiritualist die, net als de maker van de brief, het geloof aanhangt in de Irminsul en dat het Vaticaan bestreden moet worden. Hammer tooide zich in het openbaar onverholen met de Tau, de Irminsul, om zijn hals:

Foto Corjan De Raaf

maandag 7 december 2015

Alice en wij in Wonderland: Door de spiegel heen

Alice: “Zou het niet mooi zijn als er eindelijk klaarheid gebracht werd?"
Tenniel - illustration of the White Knight. 1871‘Alice and Us in Wonderland. Through the looking glass’

Als u geen kennis in huis hebt van muziek en muziektheorie, van de geschiedenis van de schone kunsten, geen idee van wiskunde en astrologie, geen sjoechem van een resem aan historische ontwikkelingen en enkele opmerkelijke voorvallen; als u uw alfabetten niet machtig bent, onvoldoende weet hebt van lokale omstandigheden en u uzelf niet kastijdt door eindeloos te verzamelen, te combineren, te reduceren en te deduceren - tot bloedens toe -... dan wordt het doorgronden van de brief met Het Mysterie van Mittenwald een heikele zaak.
  


Vluchtige lijnentrekkerij is een onzalig ambacht als u, argeloze novieten, geen voorstelling hebt van de ordende principes die popelen om u in een plechtige ommegang door de getrapte zoektocht te loodsen. Koppig blijven ulieden een eendere trom roeren. U beroert niet eens haar oppervlak, laat staan dat wat borrelt in haar innerlijke universum. Voor een goede verstaander prijken de grondbeginselen en hun uitwerksels niettemin open en bloot op de brief. Als lichtende strohalmen in een nevelig decor. Ook na bijna drie jaren zag ik u ze niet benoemen. U draagt de verkeerde bril, leest niet echt wat er staat. Uw oren staan er niet naar, u hebt geen grip op het domein. Als men niet weet naar welke haven te koersen, staat vanzelf geen enkele wind ooit gunstig. Beste vrienden, bewonderenswaardig noeste werkers, het zij u vergeven.  Maar hijs nu het grootzeil, steek van wal en ga op zoek naar een goddelijke vonkenregen - en luister naar deze profetische woorden: begin bij het begin.
Neem wel in ogenschouw dat de complexiteit en diepgang van de Marsch-Impromptu davert, en ook dat haar associatieve rijkdom sprankelt. Ingebed in een gruwzame wereld zingt een viool haar boodschap; wrang toon gezet, schril en onheilspellend. Toch strooit zij als een sirene ook snoeperig met arabesken van glimmend goud en fonkelende diamanten. En, let wel, Franz Xaver Schwarz is niet de bestemmeling van de Marsch, dat was hij nooit. Na het moedwillige lekken naar het gemeen bent u, lezer, de geadresseerde. Het edelmetaal en de juwelen zijn daarmee voor u en alleen voor u bestemd. Zult u twee maal nadenken alvorens ze te accepteren? 
Mocht een zekere gewaarwording u onverhoopt niet ten deel vallen en zouden geen bezielende spranken uw pad lichter maken, open dan weldra de brief en laat mij, als een witte ridder, u bij de hand nemen. Treed binnen in de spelonken van een cryptisch circuit, een onbereisde kosmos. Bewandel het parcours en maak kennis met de maker, zijn schepping, zijn beweeggronden. Zo ver weg en toch zo dichtbij. Door de spiegel heen.
May the Good Lord Bless and Keep You

Yours affectionately,

Us

maandag 30 november 2015

Van binnen en van buiten en van haver tot gort

(‘The ins and outs and inside out.’)


De Marsch-Impromptu in de jaren 2014 en 2015.

De duisternis sloot zich langzaam rond de Marsch. Het werd windstil, bijna niets bewoog meer. Internetstraten en webpleinen lagen er steeds verlatener bij. Een voor een doofden de lichtjes in de huizen. De eens zo actieve en rumoerige onderzoekende wereld sluimerde in. Als een verdorrend blad bleef het muziekblad liggen op de nachtelijke hoek van de straat, onverklaard en vaak vervloekt. De tand des tijds dreigde een eigenaardige episode met een onverbiddelijke traagheid te vermalen totdat enkel de legende resteerde en ook die te langen leste in de vergetelheid terecht zou komen.
Maar wacht…  enkele spaarzame kaarsjes verspreid over het continent bleven onopvallend flakkeren, als nachtvlinders. Een handjevol speurders stoorde zich niet aan de fiasco’s, eigengereidheden en eenzijdige fixaties van anderen, de ogenschijnlijke ondoordringbaarheid van de materie, haar leugenachtige scheppingsverhaal en de kwijnende aandacht. Botweg weigerden ze het bijltje er bij neer te gooien. Omwille van een vreemde gloed die de brief omsluit en een intrigerende vroege vinding. Zij vonden elkaar, sloten een pact, een Paganini-pact, genoemd naar hondsmoeilijke vioolstukken aan wier publieke vertolking alleen de meest toegewijde virtuoos zich waagt. Anderen ontvingen evengoed een invitatie, ijl als een ademtocht, om deelgenoot te worden van het stille onderzoeksproject. Zij verstonden de subtiele wenk niet of zegden niet terug. Ze traden niet toe tot het zich ontspinnende collectief en konden geen kennis nemen van de aandacht trekkende, groter wordende bressen die adagio en con fuoco met de draad van Ariadne op de strijkstok geslagen werden in het hocus-pocus bastion. Doorheen de dichte mist doemden de eerste prille contouren op van een labyrint en het begin van een mogelijk parcours. Zo afwijkend van alles waarop anderen hardnekkig hun tanden kapot beten. Boven het dorp aan de voet van de Alpenreuzen kondigde het kriekende licht een volgende morgen aan. Bevreemding en verstomming zijn nog de meest geëigende schildertoetsen voor wat zich van lieverlee kenbaar maakte; een verraderlijke queeste en … nog iets, dát. De brief ontpopte zich. De echtheid van de Marsch begon zich te betuigen, haar voorgewende bakermat - als verkooptruc - juist niet. Is dit een zaak van ‘de aangever als tussenpersoon werd bedot’ of - erger - ‘de aangever is een partner in crime’? Gaandeweg bleek waarom de ontleding zovelen voor onoverkomelijke problemen gesteld had; een ernstige onderschatting van haar moeilijkheidsgraad en een onnozel geloof in haar beweerde komaf en signatuur als een platte schatkaart strijden hierbij om de overhand.

Toen de eerste uitkomsten kruimelend gevoerd werden aan het publiek reageerden sommigen met het norse temperament van een krassende kraai. Krakend ongeloof en wantrouwen tot op het bot woedde bij hen die midden in de rivier tevergeefs naar water zochten maar toch steilorig meenden de Marsch van binnen en van buiten en van haver tot gort doorvorst te hebben. Zíj waren immers op niets gestuit wat de drieste uitspraken - oh eigenwaan - ook maar halvelings zou kunnen staven. Was dit diefstal, een hen onwelgevallige grap of verlakkerij met een zakelijke invalshoek? De oplossing moet toch immers makkelijk uit de hoge hoed te toveren te zijn? Kijk, als je dit nou eens doet en dat, en zus en zo, wat simpel! Vergissen is menselijk, jazeker. Een betere bril aanschaffen kan iedereen, daarmee beter waarnemen is een verhaal van een andere orde. De trieste gedachte is dan ook dat deze dolenden in hun balorigheid niet zullen willen baden in het licht van de aanstaande onthullingen. Alle anderen, de minder vooringenomenen, zullen de onthutsende andersheid van het relaas evenwel op de volheid van haar waarde weten te schatten.

Voor u wil ik nu op mijn viool het andante van Caprice no. 1 in E groot van Niccolò Paganini spelen. Vergeeft u mij mijn foutjes? Het ligt voorlopig nog ietwat buiten mijn liga.
Weemoed overvalt me. Mijn dierbaren, ik hield van jullie … hoog boven iedere zegening, elk lied, lof en troost die op de wereld gezegd wordt. Zegt nu: Amen.

Yours affectionately

Me

zaterdag 21 november 2015

Karl Hammer trekt boek "Gezocht:codebrekers" terug na onthullingen Ysa Pastora

Gezocht: Codebrekers - niet langer "op voorraad"

Op 13 november 2015 publiceerde het collectief Ysa Pastora Het Mysterie van Mittenwald, waarin de code die naar een “nazi schat” zou leiden definitief werd gekraakt. Deze code was door “onderzoeksjournalist” Karl Hammer eerder in 2007 en 2012 geïntroduceerd in zijn boeken De tranen van de wolf en Gezocht: codebrekers. Ze zou de bergplaats aanduiden van goud en de persoonlijke diamanten van Adolf Hitler, die aan het eind van WOII waren verstopt om een nazi terreurorganisatie te financieren. In juni 2015 publiceerde het collectief Ysa Pastora met De Hamer van Thor reeds “een deconstructie” van het verhaal van Karl Hammer, dat ontmaskerd werd als een pure fictie. Het gecodeerde document bleek echter wel degelijk authentiek te zijn; alleen moet “de nazi schat” allegorisch geïnterpreteerd worden. Wat uitgebreid aangetoond wordt in het nieuwe boek van het collectief.
In de week van 16 november 2015 publiceerde de uitgeverij van Karl Hammer nu een merkwaardige boodschap op de webpagina van Gezocht: codebrekers (1). De code is gekraakt, het raadsel opgelost en het boek wordt bijgevolg teruggetrokken uit de handel.  Op zijn eigen site (2) is van dit in alle opzichten opzienbarende nieuws nog geen spoor terug te vinden. Op een pagina die aangemaakt werd als reactie op De Hamer van Thor in juni 2015, gaat Karl in de nazomer van 2015 nog steeds naar Mittenwald, om daar een ultieme poging te doen “het goud en de diamanten van Hitler” te traceren. Uit de nieuwe “Verklaring” blijkt evenwel dat dit niet is gebeurd, maar dat hij een tip heeft gekregen van een familie die absoluut anoniem wenst te blijven – waar hebben we dat eerder gehoord? – over diamanten van Hitler (geen goud van de Reichsbank), die “wees naar een plek nabij het oude spoor van Mittenwald waarvan een gedeelte inderdaad nog stamt uit de nazitijd”.Het collectief Ysa Pastora stelt vast dat: 

1./ … “onderzoeksjournalist” Karl Hammer zich zoals gebruikelijk verschuilt achter “vertrouwelijkheid”, vaagheden en onverifieerbare mededelingen, zodat zijn beweringen onmogelijk bewezen kunnen worden en aan de fictie van Gezocht: codebrekers dienen toegevoegd. 

2./ … de plek waar Cyril Whistler de “nazi schat” vermoedt, al sinds maart 2015 te vinden is op zijn website (3) en ook uitgebreid in het nieuws is geweest. Maanden later komt Karl Hammer dan met zijn verklaring, plotseling en schijnbaar “out of the blue”, zij het wel in de week onmiddellijk volgend op het verschijnen van Het Mysterie van Mittenwald (4). Op miraculeuze wijze is de bergplaats die hem door de familie in de nazomer van 2015 werd aangewezen, precies dezelfde als de site die in maart 2015 al door Whistler was aangeduid.  Omdat de schat zogenaamd niet meer aanwezig is, kan er echter op geen enkele wijze wat dan ook bevestigd worden – ook niet dat er ooit “iets” is geweest. Hammer benoemt Whistler evenwel ter plekke tot de “vinder” van de schat en  verklaart diens “oplossing” tot de enige juiste. We hebben andermaal alleen het woord van Hammer en een opnieuw volstrekt oncontroleerbare bewering. Hammer doet er het zijne aan om de aandacht angstvallig weg te houden van Het Mysterie van Mittenwald. 

3./ … Karl Hammer het door Ysa Pastora in De Hamer van Thor gewraakte boek Gezocht: codebrekers ijlings uit de verkoop terugtrekt, binnen de week nadat Het Mysterie van Mittenwald verschijnt met een uitputtend beargumenteerd alternatief. Voor het terugtrekken van het boek bestond zelfs in juni geen noodzaak, en die zou ook na zijn eigen humoristische verklaring niet moeten bestaan. 

 


Las Karl Hammer in Het Mysterie van Mittenwald over de spectaculaire onthullingen van Ysa Pastora en de definitieve ontmaskering van zijn verhaal? Besloot hij per direct de plaat te poetsen? Vlucht hij nu voor de neonazi werkelijkheid van het gecodeerde document?  Was hij ofwel grenzeloos naïef toen hij de beweringen van “Peter Schulz” als zoete koek slikte en vervolgens publiceerde, of is hij daarentegen altijd al op de hoogte geweest van de echte oorsprong en apocalyptische inhoud van de brief? Het zijn maar enkele vragen die in ons opkomen, en die kunnen toegevoegd worden aan de sectie “veelgestelde vragen, beantwoord door Karl persoonlijk” op zijn webpagina over het mysterie.

(1)    Webpagina uitgeverij Elmar, Gezocht: codebrekers
(2)    Website Karl Hammer:
(3)    Website Cyril Whistler:
(4)    De post op www.rauna.eu over de publicatie van Het Mysterie van Mittenwald:
http://www.rauna.eu/2015/11/mittenwald-teaser-10-de-sacrale.html

vrijdag 20 november 2015

Het Mysterie van Mittenwald - Ysa Pastora

Vele pogingen ten spijt, slaagde niemand er in het mysterieuze document te ontcijferen, dat naar een legendarische nazischat zou leiden. Dit boek toont u stapsgewijze hoe de ingenieuze code in elkaar steekt, en waaruit de schat bestaat...In 2012 publiceerde onderzoeksjournalist Karl Hammer voor de tweede keer een gecodeerd document, dat de bergplaats zou aanduiden van goud en de persoonlijke diamanten van Adolf Hitler. Aan het eind van WOII werden deze kostbaarheden verstopt, ter financiering van een nazi terreurorganisatie. Een legeraalmoezenier smokkelde het document Berlijn uit, maar het bereikte de eindbestemming niet. Zo beweerde althans Karl Hammer in de boeken die hij aan het onderwerp wijdde. 

Vele pogingen ten spijt, sommige breed uitgemeten in de landelijke media, slaagde niemand er in het mysterieuze document te ontcijferen. Tot nu! Wat begon als een intrigerende jacht op een legendarische schat veranderde echter gaandeweg in iets veel onheilspellender. 

Nadat het Belgisch-Nederlands-Slowaakse onderzoekscollectief Ysa Pastora in De Hamer van Thor reeds schoon schip maakte met het verhaal van Karl Hammer, wordt nu een nieuwe stap gezet. In dit boek toont Ysa Pastora aan hoe de ingenieuze code in elkaar steekt, waaruit de schat werkelijk bestaat en waar u ze kunt vinden. Een fascinerende zoektocht, waarin duidelijk wordt dat het verleden nog niet helemaal geschiedenis geworden is...

Het Mysterie van Mittenwald is een uitgave van de Belgische digitale uitgeverij vzw de Scriptomanen. Het is op dit moment alleen verkrijgbaar als ebook/PDF in het Rauna abonnement, en als paperback in alle online boekhandels, zoals Standaard Boekhandel in België, of Bruna  en Libris in Nederland. Het werk kan ook besteld worden bij uw plaatselijke boekhandel, met ISBN nummer 9789463188975.

En uiteraard bij Bol.com:
vrijdag 13 november 2015

Mittenwald Teaser 10: De sacrale geometrie


In 2004 publiceerden Nigel Pennick en Prof. Ir. M. Gout een boek met de titel Sacrale geometrie. Verborgen lijnen in de bouwkunst bij de uitgeverij Synthese. In 2006 publiceerde Koert van der Velde hierover in het dagblad Trouw een zeer lezenswaardig artikel:

Het oude stadhuis op de Dam van Amsterdam, tegenwoordig in gebruik als koninklijk paleis, is te zien als symbolisch universum. Dat schrijft prof.ir. M. Gout in het onlangs verschenen boek over de toepassing van religieuze principes in de bouwkunst. In het stadhuis werd de verhouding van de zichtbare tot de onzichtbare wereld uitgebeeld. Zeer tegen de zin van de heersende gereformeerde kerk. 

Het volledige artikel vindt u hier: Sacrale geometrie / Een leslokaal voor Jan met de pet.  

Bent u benieuwd naar het verband tussen enerzijds de onderwerpen en de ideeën die in dit artikel en in het boek van Pennick en Gout aan de orde komen, en anderzijds de labyrintische getrapte codering op het raadselachtige brief die zovele onderzoekers jarenlang in het stof deed bijten? Dan kunt u zich maar beter abonneren op de vierdelige serie De Jacht op een Nazischat, waarvan het tweede deel Het Mysterie van Mittenwald vanaf vandaag beschikbaar wordt voor de abonnees als ebook en PDF. Een abonnement neemt u door €40 over te schrijven op onderstaand rekeningnummer, met vermelding van uw emailadres (waarbij "at" staat voor @) en "Ebook Abonnement Rauna" of een mailtje te sturen naar ebookabo@rauna.eu, waarna u een automatische bevestiging ontvangt.

Rekeningnummer vzw de Scriptomanen:
IBAN BE 43 0016 9362 0101

BIC GEBABEBB

U ontvangt dan binnen de 14 dagen zowel een epub als een PDF van De Hamer van Thor en Het Mysterie van Mittenwald. Geheimen van de Runen volgt in 2016, en daarna staat nog De Postkaart Code op het programma.U kunt zich nu ook al de paperback aanschaffen, die reeds verkrijgbaar is bij het Printing On Demand platform waarmee uitgeverij de Scriptomanen samenwerkt. Binnenkort zal de paperback ook besteld kunnen worden in alle online - en plaatselijke - boekhandels:
vrijdag 6 november 2015

Mittenwald Teaser 09: In het teken van de Ram

(tekening: Bram Didelez - uit het boek In het teken van de ram - 
Patrick Bernauw & Guy Didelez)

Tijdens speurtochten raakten we onder meer verzeild in de wondere wereld van de astrologie. Tot op een bescheiden hoogte moesten we ons deze kennis eigen maken, zodat ze van potentieel nut kon zijn. Zo werd gedwaald door veel onopmerkelijk, duplicerend, verwarrend, slaapverwekkend en tegenstrijdig werk... totdat we stuitten op de geboortehoroscoop van Hitler door hof-astroloog Wulff en een weergave daarvan door Jamie Partridge. Aanvankelijk vol ongeloof en verbazing namen we er kennis van. In het teken van de Ram
De astrologische kaart/geboortehoroscoop van Adolf Hitler werd samengesteld door Wilhelm Theodor H. Wulff. Wulff was een vermaard astroloog die gedwongen werd te werken voor Himmlers Ahnenerbe, na de vlucht naar Schotland door Rudolf Hess in mei 1941 en de daaropvolgende razzia’s onder occultisten en astrologen. Hij was, samen met de Zwitser Karl Ernst Krafft, die omkwam in een concentratiekamp, de persoonlijke astroloog van Hitler. Krafft ondernam een tendentieuze poging om met een pro-Duitse vooruitblik de raadselachtige kwatrijnen te duiden van de 16e eeuwse ziener Michel de Nostredame, beter bekend als Nostradamus. Joseph Goebbels wilde die op zijn beurt benutten als propaganda materiaal. In 1968 publiceerde Wulff zijn boek Tierkreis und Hakenkreuz: Als Astrologe am Himmlers Hof. Wulffs astrologische kaart gaat niet uit van een geboortetijd van 18:30 of 18:22, zoals die meestal gehanteerd wordt, maar van een gecorrigeerde 18:03:27.

Het volgende is afkomstig van de website van Jamy Partridge:

Adolf Hitler Horoscope Rectification
The birth time for Hitler from Astro Databank of 6:30 pm is rated AA, very accurate. I don’t believe it. Wilhelm Wulff, the German astrologer seconded by Heinrich Himmler, rectified Hitler’s birth time to 6:03:27 pm. In early 1923, Wulff used this chart to accurately predict the 8-9 November 1923 Beer Hall Putsch:
particularly unfavorable planetary combinations, and for the autumn of 1923 Hitler’s ascendant revealed a malefic conjunction of Saturn and Mars. For about twenty-four hours on or about November 8-9, Mars and Saturn were particularly threatening. There were indications of violence with a disastrous outcome.” […]
Nineteen Nazi’s were killed in this failed attempt at revolution. Hitler escaped with his life, but spent eight months in Landsberg Prison. Further investigation of this chart reveals it accurately describes the nature of Hitler, and transits from major events in his life hit off very sensitive points in his chart, very dependent on the specific time of birth. Firstly we get major fixed stars on the Ascendant and Part of Fortune, this adds the strength and impact to the personality which isn’t the case with the 6:30 pm time. Secondly we get conjunctions to the angles in transits from major life events (precession corrected):July 20 Plot Explosion
Solar eclipse conjunct Midheaven (69′)
Sun conjunct Midheaven (58′)
Midheaven conjunct Midheaven (32′)
Part of Fortune conjunct Ascendant (13′)
Death of Adolf Hitler
Solar eclipse square Ascendant (64′)
Lunar eclipse opposite Moon (37′)
New Moon conjunct Descendant (23′)
Quarter Moon conjunct Midheaven (22′)
Chiron square Part of Fortune (41′)
Saturn opposite Moon (37′)
Mars square Part of Fortune (02′)
Ascendant trine Vertex (24′)
Part of Fortune conjunct Descendant (54′)

Zo vervolgt de astroloog Jamie Partridge (nu in mijn vertaling):
Zoiets krijgt u beslist niet met een tijd van 6:30 pm. Heel indrukwekkend werk van Wilhelm Wulff. Ik heb er geen enkele twijfel over dat dit tot op de seconde nauwkeurig de juiste tijd is van Hitler’s geboorte.”
 …
 “Spirituele discipline en een Messias/slachtoffer complex, maar ook moeite met het onderscheiden van werkelijkheid en illusie, en angst en paranoia. Deze spirituele discipline, onderdeel van de missie die hij zich genoodzaakt voelde te ondernemen, is gericht op zijn onderbewustzijn, zijn Maan. Bij een zeer emotioneel mens kunnen gevoelens beïnvloed door Saturnus en Neptunus wreed zijn. Saturnus kan, gevoed door de fantasieën en waandenkbeelden van Neptunus, erg negatief zijn. Hij overwoog zelfmoord na zijn falen in de Bierkellerputsch. De Saturnus Neptunus vijandigheid voedt zijn emoties en doet verdenking en angst in hem opwellen. De Jupiter conjunct Maan opvoering dikte al die energie nog verder aan. Het vergrootte ook zijn grote persoonlijke charme en aantrekkingskracht tegenover het publiek.”

Misschien vraagt u zich nu af waarom ik het bovenstaande relaas citeer. Dat heeft een heel goede reden die direct verband houdt met de decryptie van het document. U leest er alles over in het volgende boek uit de serie De jacht op de Nazischat

Het Mysterie van Mittenwald

Vergeet u niet een abonnement te nemen?

vrijdag 30 oktober 2015

Mittenwald Teaser 08: Freya's gouden appels


Freya, uit Das Rheingold, met de boom met gouden appels
Arthur Rackham, omstreeks 1910 [3]

De gouden appel is een verschijnsel dat in meerdere legendes en sprookjes opduikt. Terugkerende thema’s beschrijven een held, zoals in Hercules en de Hesperiden, die gouden appels terugwint nadat ze ontvreemd werden door een tegenstrever. In de Noordse mythologie worden gouden appels ten tonele gevoerd als goddelijke etenswaar en bron van de eeuwige jeugd, de onsterfelijkheid. 
Freya[1] is de vrouw van de oppergod Odin/Wodan en een van de belangrijkste Noordse godinnen. Zij is de godin van de liefde, vruchtbaarheid, schoonheid en fraaie materiële bezittingen. Ook is ze het archetype van de völva die de kunst van de seidr beoefent, een van de meest georganiseerde vormen van Noordse magie. 
Zo bezat Freya mooie gouden appels die de Goden aten zodat ze eeuwig jong bleven[2]Ze komen voor in Das Rheingold [4], de tweede opera uit de cyclus Der Ring des Nibelungen van de door Hitler bejubelde Richard Wagner. Freya werd door Wodan aan de reuzen Fafner en Fasolt geschonken als betaling voor de bouw van het Walhalla. Door haar afwezigheid verloren de gouden appels hun kracht. Prompt verouderden en verzwakten de Goden. Toen Wodan zich dat realiseerde, besloot hij Freya terug te claimen door op zoek te gaan naar het Rijngoud en de ring als alternatieve betaling aan de reuzen. Freya, maar vooral eeuwig jeugdig elan, waren hem te dierbaar.
Op de partituur is het verhaal met de gouden appels een bron van inspiratie geweest voor de samensteller. De gouden appels figureren immers in de zoektocht. Wilt u weten waar u ze kunt aantreffen, dan neemt u best een Rauna-abonnement!

vrijdag 23 oktober 2015

Mittenwald Teaser 07: Karl Maria "von" Wiligut


Wiligut trad in 1933 in dienst van de Ahnenerbe, dé onderzoeksinstelling van het naziregime, vanwege zijn veronderstelde maatschappelijke reputatie en als esoterist en runenexpert. In 1935 werd hij onder de naam Karl Maria Weisthor lid van de persoonlijke staf van Himmler. Hij was de geheime mythen koning van de nationaalsocialisten, meer in het bijzonder van Heinrich Himmler en het (kleine) deel van de SS dat zich gevoelig toonde voor de magische wereld van Wiligut. Dat was een wereld die voortkwam uit de theosofie van Blavatsky, de Germaanse ariosofie ('de wijsheid van de Ariërs') van List en de (quasi-Nietzsche) Zeitgeist van Duitsland. 

Hoewel hij formeel in dienst was van de SS, bleef Wiligut een randfiguur, die feitelijk buiten de Ahnenerbe om een aanhoudende stroom privé rapporten stuurde aan Himmler, zijn persoonlijke vriend en protagonist. Wiligut blijkt vanwege zijn innemende karakter en charismatische uitstraling een grote invloed gehad te hebben op zijn toegewijde leerlingen en andere personen in zijn omgeving. Zijn typering als de ‘Raspoetin’ van Himmler is hierop gefundeerd.

Eind 1938 werd Wiligut door zijn tegenstanders binnen de SS ontmaskerd als een fantast, zwendelaar en charlatan, onder andere door de Nederlander Hermann Wirth, de medeoprichter van de Ahnenerbe, en Karl Wolff. Zij brachten aan het licht dat hij in 1924 financieel onder curatele was gesteld, van 1924 tot 1927 gedwongen verbleef in een psychiatrische kliniek, en dat hij zich te buiten ging aan medicijn- en drankmisbruik. In 1939 werd hij formeel ontslagen en zijn dienst opgeheven. Desondanks bleef hij contact onderhouden met Himmler, vermoedelijk vanwege diens niet aflatende interesse in de runenmagie. Deze fascinatie werd niet door alle topnazi’s gedeeld en meermalen werd ook door Hitler het occultisme binnen de SS bestreden. Van 1943 tot het einde van de oorlog verbleef Wiligut in een SS-gastenverblijf aan de Oostenrijkse Wörthersee. Hij overleed in 1946.

Wiligut speelt een niet onbelangrijke rol in Het Mysterie van Mittenwald. Als u zich abonneert op de tetralogie De Jacht op de Nazischat wordt het voor u uit de doeken gedaan en hoeft u er niets van te missen.


vrijdag 16 oktober 2015

Mittenwald Teaser 06: De Ederkanzel

 Bron: Foto archief Ysa PastoraIn het Beierse plaatsje Mittenwald kreeg Matthias Klotz (1653-1743), de beroemde grondlegger van de lokale vioolbouw traditie, een standbeeld op een sokkel op een prominente plek in het centrum.
  
Zoals u ziet, werkt hij aan de voltooiing van een viool. Bespelen of strelen lijkt hij de viool niet te doen. Toch luidt de eerste tekstregel op de partituur van de Marsch-Impromptu: 'Wo Matthias Die Saiten Streichelt', te vertalen als: 'Waar Matthias de snaren streelt'.  Vrijwel alle speurders naar het goud en de diamanten van Hitler lijken van mening te zijn dat die eerste regel desalniettemin betrekking heeft op hem.

Bron: Karl Hammer

Hebben de speurders het steeds bij het verkeerde eind gehad, kunnen we ons afvragen, en werden ze misschien op een dwaalspoor gebracht?
Een antwoord op die vraag kan niet eensluidend zijn, omdat er in Mittenwald een Ederkanzel bestaat.

Bron: Bayern Atlas


De Ederkanzel ligt ten zuidwesten van Mittenwald als een Berggasthaus op de Burgberg en pal op de grens met Oostenrijk. Hij ontstond uit een wildhoogzit die de Koninklijke Beierse Forstmeister Hubert Eder daar rond 1900 bouwde en die uitgroeide tot een uitspanning met tegenwoordig een ‘gut bürgerliche bayerische Küche’.
Het bijzondere is dat de toentertijd lokaal befaamde uitbaters vanaf 1939, Mathias en Andreas Tiefenbrunner, hun gasten met citer en gitaarspel aangenaam onderhielden. De eerste tekstregel lijkt hier dus beter van toepassing dan bij Matthias Klotz in het dorp. Alleen… de voornaam van Mathias Tiefenbrunner wordt met één t geschreven en niet met twee.
En toch, mag ik u verklappen, speelt de Ederkanzel een rol bij de ontcijfering van de code. Wilt u  ook weten hoe? Dan neemt u best een Rauna abonnement...

 

vrijdag 9 oktober 2015

Mittenwald Teaser 05: Het Dresden Amen

De Z-rune op de partituur van de Marsch-Impromptu is de laatste en tevens de grootste rune. In tegenstelling tot alle andere runen neemt die de gehele hoogte van de notenbalk in beslag.Met een forse handtekening en in een dreunend B-dur slotakkoord spreekt zij als het ware een krachtig ‘amen’ uit, een berustend ‘zo zij het’ als het besluit van de bewogen mars.
Laten we nu, verborgen in de primo partij van dezelfde Marsch-Impromptu (dus niet in het de secondo deel), het wereldberoemde 'Dresden Amen' motief aantreffen van Johan Gottlieb Naumann (1741-1801). In muziekmaten vijf en zes, zie de volgende afbeelding, staat de betreffende notensequentie bes-c-d-es-f onder de rode haken. Negeer hierbij het herstellingsteken voor de bes noot.
Hoe beroemd en geliefd het Dresden Amen motief was en nog steeds is moge blijken uit het grote aantal componisten dat er in verschillende vormen dankbaar gebruik van maakte. Door Richard Wagner werd het meermalen toegepast; in een van zijn eerste opera’s Das Liebesverbot, in Tannhäuser en vooral in zijn laatste opera Parsifal. Ook Felix Mendelssohn paste het toe in zijn vijfde symfonie Reformation, Anton Bruckner in motetten en in zijn Negende symfonie, Gustav Mahler in zijn symfonie Titan, en Manuel de Falla in El gran teatro del mundo.
Alexander Scriabin introduceerde een vergelijkbaar thema in het eerste deel “Strijd” van zijn Symfonie no. 3. Eric Ball toonzette de woorden “Lo, He comes with clouds descending” op het thema in The Kingdom Triumphant en Carl Davis maakte er gretig gebruik van in de film Ben-Hur, en dan met name in scenes die het leven van Jezus Christus uitbeelden[1].
Parsifal behoorde tot de favoriete werken van Adolf Hitler. De maker van het document is stellig een kenner en liefhebber van muziek.
In hoeverre kan de vondst van de aanwezigheid van het Dresden Amen motief opzij gezet worden als een niemendalletje? Is hier Opzet of een Betekenisvolle Coïncidentie mee gemoeid? En waarom is het het besluit van de mars zo bewogen?


U leest er alles over in deel 2, “Het Mysterie van Mittenwald” uit de tetralogie “De Jacht op de Nazischat”. Abonneert u zich alvast op het vierluik!


 
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Dresden_amen