donderdag 19 januari 2017

Wat een zwendel! Een met vrij spel?

Hoed u voor de Antichrist. Maar … welke?


Eerder kwamen we met de onthulling dat Karl Hammer berichten/oproepen verborg in zelfgemaakte video’s. Hij bood ze aan ter gelegenheid van de lancering van zijn boek Gezocht: Codebrekers. Speurtocht naar Hitlers goud en diamanten met een gelijktijdige en bedrieglijke oproep aan het grote publiek om een gecodeerde muziekpartituur te helpen ontcijferen. Met voor de gelukkige winnaar een prijs van €12000 in het verschiet.
De naïeve nietsvermoedende media, hier de Avro-Tros, zonden de video’s in Nederland uit op 12 december 2012 (12-12-12), op de datum met drievoudig het getal 12 dat door Hammer gezien wordt als het symbool van de goddelijke voleinding.
Op vrijdag 12 juni 2015 toonden wij reeds een ‘Hammer rebus’ van aanwijzingen verstopt in een van zijn video’s. Zie: http://www.rauna.eu/2015/06/de-eenvandaag-publireportages-de.html

Klik op de foto voor grotere tekst & beeld.


Op de zuil die hij van sneeuw ontdoet, blijkt een donkere Irminsul verborgen te zijn, die de Levensboom in het oud-Germaanse geloof en het nazisme voorstelt. Een latere inspectie van die zuil bij het Duitse Schloss Hülchrath in de gemeente Grevenbroich trof géén Irminsul aan op die zuil. Hammer projecteerde hem kunstmatig in de video.Zijn presentatie bleef evenwel niet beperkt tot die ene rebus. Ook in een andere video zit een gelijkaardig epistel verborgen. Die video is niet alleen bedoeld om bij toeschouwers de valse indruk te wekken dat Hammer veel onderzoekswerk verrichtte, maar vrijwel zeker ook om opnieuw een boodschap over te brengen aan ingewijden. We tonen u hier een fragment:

videoEen interpretatie van wat Hammer u in de sequentie voorschotelde is de volgende (klik op de foto voor een grotere tekst & beeld):
Hammer rekent zichzelf (voor de bühne en als dekmantel?) spiritueel bovendien tot de schimmige Ebionieten -  een verdwenen vroeg joods-christelijke groepering die nieuw leven ingeblazen zou zijn - die in Jezus geen goddelijk persoon zien maar een aards kind van Jozef en Maria. En die de paus en zijn kerk een gruwelijke abominatie vinden. Omgekeerd geldt overigens het zelfde.

vrijdag 7 oktober 2016

De symboliek op de Marsch-ImpromptuM
Dat is wat ik zo mooi vind aan poëzie.
Hoe abstracter, hoe beter.
Het spul waarvan je niet zeker weet waarover de dichter het heeft.
 Je kunt er een idee bij hebben, maar je kunt het niet zeker weten.
Niet voor honderd procent.
Ieder woord bijzonderlijk gekozen,
kan een miljoen verschillende betekenissen hebben.
Is het een plaatsvervanger - een symbool - voor een ander idee?
Past het in een groter, dieper verborgen metafoor?


Jay Asher, Dertien redenen waaromDe cursieve M op het blad papier met de Marsch-Impromptu partituur brengt meerdere betekenissen onder een dak. In verschillende kaders dient de M telkens een ander doel, als in een donker semantisch spel.
In de voor iedereen zichtbare wereld duidt de M op de naam van de plaats Mittenwald, een toponiem, en op Matthias Klotz, de naam van de persoon die in het centrum van diezelfde plaats een standbeeld kreeg. In beide gevallen zijn ze nodig om de kleine dans in en rondom Mittenwald gestalte te geven. De dans vindt plaats tijdens een intermezzo in de grote dans die hele delen van Duitsland en Oostenrijk bezoekt. De kleine dans voert een moeilijke aardse zoektocht op die men moet voltooien om zich te vergewissen van Hitlers ‘schitterende gedachtegoed’ en de hemelse Armaanse verlichting te verwerven.
In de onzichtbare wereld heeft de M betrekking op de schilder Michelangelo, uit het tijdperk van de Renaissance - in het kader van de Marsch niet voor niets de periode van wedergeboorte - die een fresco schilderde op het plafond van de Sixtijnse kapel in Rome. Het laat de Schepping van Adam zien en is een zinnebeeld voor Adolf Hitlers geboorte, die door de documentmaker beschouwd wordt als een Messias die zijn volk verlost. In Hitlers erfgoed staat een tikfout. Het meldt dat 14 van de 18 toegevoegde runen gekoppeld zijn aan één-achtste muziek rusttekens. Juist is 13 van de 18. Daarmee vinden we - opzettelijk - dertien redenen waarom de getal codes 1 en 8 van Adolf Hitler gekoppeld zijn aan de M van Messias. Waarom? Omdat het getal 13 verwijst naar de letter M, de dertiende in het Latijnse alfabet.
Tevens wordt met de M geduid op Mozes die zijn volk, als in een wedergeboorte, bevrijdde uit de slavernij in Egypte en via een gevaarlijke reis met veel ontberingen naar het Beloofd Land leidde. Mozes treedt op als een zinnebeeld van Adolf Hitler die zíjn volk meevoert op een bevrijdende gevaarlijke reis. Voorts mag de M gezien worden als een verwijzing naar de Maçonnerie, de Vrijmetselarij[1].
We treffen zes verschillende, zichtbare en onzichtbare, fysieke en niet-fysieke betekenissen aan die mogelijk gehecht kunnen worden aan de letter M. Dezelfde versleutelende handelswijze wordt ook toegepast op andere symbolen zoals onder andere de Odal rune, de Z-bindrune en de runen Fehu en Gebo. Dramatisch verhoogt de meervoudigheid van de betekenissen van symbolen de informatiedichtheid van het document.
Alleen de maker van het document kan ons vertellen of de M niet tevens wijst naar ‘Boek M’ (Liber Mundi, Boek van de Wereld) met de Magische taal en schriftuur van een van de belangrijke boeken van de Rozenkruisers, nauwe verwanten van de Vrijmetselaars.

Kortom, de letter M op de partituur past in een groter, dieper verborgen metafoor. Ze geldt daarenboven als een overal verbreid, universeel, teken … omdat die ook voorkomt in de palm van jouw hand.

Je hebt de dertiende letter M in de palm van je hand
Letterlijk een handtekening[1] De letter M kan ook wijzen op de naam Metatron. Metatron, dan wel Henoch, is degene die bij de Rozenkruisers en in de Vrijmetselarij de sleutels bezit van de innerlijke verlichting. De aanleiding voor de kleine dans - een zoektocht in en om Mittenwald - is uitgerekend het zoeken naar en het verwerven van de innerlijke verlichting, een Arische verlichting wel te verstaan. De naam Henoch kan door zijn beginletter H, de achtste, bovendien passen in het rijtje van Hitler, Hermes en Hagal.